Een groep werknemers van de Tanex-kledingfabriek in Roemenië heeft achterstallige lonen ontvangen na intense druk door lokale activisten gesteund door internationale vakbonden en Schone Kleren Campagne.

In de eerste maanden van de pandemie ontvingen deze arbeidsters slechts 140 euro, ongeveer de helft van hun normale maandloon. Lokale vakbonden, gesteund door de internationale vakbondsfederaties en zusterorganisaties van SKC zetten druk op Inditex (moederbedrijf van onder meer Zara en Bershka), Holy Fashion en een Engels merk om ervoor te zorgen dat de fabriek waar een deel van hun kleren wordt gemaakt zijn werknemers volledig betaalt.

Het verhaal is helaas een goed voorbeeld van hoe het gaat in de internationale kledingindustrie sinds het uitbreken van de coronapandemie. Net als miljoenen arbeidsters wereldwijd zagen de wernemers van Tanex dat hun lonen sterk werken gekort. Normaal ontvangen Roemeense kledingarbeiders het wettelijke minimumloon van 278 EUR – inclusief overwerk. Dit wettelijk minimumloon bedraagt ongeveer 24% van wat wij beschouwen als een minmaal leefbaar loon voor alleen de basisbehoeften van een arbeidster en haar gezin.

Andere schendingen van de arbeids- en mensenrechten die bij Tanex plaatsvonden tijdens de COVID-19-pandemie waren onder meer het intimideren en lastigvallen van werknemers, het niet betalen van verplichte sociale verzekeringspremies, het niet betalen van overuren en het tegenwerken van een fabrieksvakbond.

Eén arbeidster verbrak de stilte

Angelica Manole, een oudgediende in de fabriek, publiceerde in augustus haar loonstrookje op internet, waaruit bleek dat zij de helft van haar normale loon ontving. Zij meldde er ook bij dat voor haar en de meeste collega’s het loon al maanden even karig was geweest, maar zij was de enige die dit publiekelijk durfde aan te kaarten.

Deze angst was niet ongerechtvaardigd. Nadat haar benarde situatie viraal ging op sociale media ontsloeg de fabriek haar omdat ze “publieke verklaringen aflegde in de massamedia”. Het management ontkende ook de misstanden.

De Roemeense arbeidsinspectie koos aanvankelijk de kant van het management door het verhaal van de werkgever te accepteren dat arbeiders geen volledige weken hadden gewerkt en onbetaald verlof hadden opgenomen. Na publieke druk op het ministerie van Arbeid gaf de minister opdracht tot een nieuwe inspectie. Toen de waarheid eindelijk boven tafel kwam bood hij persoonlijk zijn excuses aan aan Angelica Manole. De fabriek kreeg een boete voor het niet betalen van het wettelijk minimumloon en voor het niet bijhouden van documenten met betrekking tot onbetaald verlof. Ten slotte ontvingen in september de arbeiders die in augustus nog in de fabriek werkzaam waren hun volledige salaris, en na verdere druk kregen ook degenen die in de maanden ervoor waren ontslagen het geld dat hen verschuldigd was.

Een oproep aan merken over de hele wereld voor #PayYourWorkers

De situatie van de Tanex-arbeiders is geen uitzondering. In kledingproducerende landen in Azië, Europa, Afrika en de Amerika’s worden kledingarbeidsters massal ontslagen of gedwongen voor nog magerder lonen door te werken. Het CCC-netwerk roept daarom merken en retailers over de hele wereld op om goed op hun toeleveringsketens te letten, zich te informeren over situaties zoals die van de Tanex-arbeidsters en ervoor te zorgen dat ‘ hun’ kledingarbeidsters krijgen wat ze verschuldigd zijn. Merken en detailhandelaren kunnen zich ertoe verbinden dit openbaar te maken door een loongarantie te publiceren.

Help ons om druk te zetten op kledingmerken die niet willen meedoen met de loongarantie voor kledingarbeidsters: verspreid onze berichten via je social-mediakanalen, en stel vragen op de ‘socials’ van kledingmerken

#PayYourWorkers   #PayUp

@H&M (@hm) @Nike @Bestseller

Gerelateerd nieuws