Vandaag herdenken wij dat elf jaar geleden 1138 mensen omkwamen bij de Rana Plaza ramp, waarbij een gebouwencomplex in Bangladesh instortte. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die dierbaren verloren hebben, en naar alle arbeiders die deze ramp en de nasleep hebben meegemaakt. Wij blijven vanuit Nederland met de vakbonden strijden om duidelijk te maken dat niemand hun leven zou moeten riskeren voor mode.

Deze verschrikkelijke ramp had niet hoeven plaatsvinden, maar werd veroorzaakt door nalatigheid en hebzucht, doordat het bekende probleem van onveilige Bengaalse fabrieken niet werd aangepakt. Hoewel het nu beter gaat op het gebied van veiligheid in Bangladesh, worden door onderdrukking van vakbonden en uitbetaling van hongerlonen arbeiders nog altijd gevangen gehouden in een cyclus van armoede en  isolement.

 

Kledingindustrie

Nadat in november 2023 een nieuw minumumloon werd vastgestel door de  Bengaalse overheid gingen arbeiders de straat op om te demonstreren voor een leefbaar loon. Deze demonstraties werden gewelddadig  neergeslagen. We zien dat arbeiders in veel opzichten er niet veel beter aan toe zijn dan elf jaar geleden, en dat en dat de lessen die uit de instorting van Rana Plaza zijn geleerd snel werden vergeten. SKC staat in solidariteit met alle arbeiders en vakbonden die tegen onderdrukking vechten, en roept alle belanghebbenden die geld aan dit systeem verdienen op tot verantwoording, voor Rana Plaza én voor de hongerlonen.

“Iedereen die geld verdient aan dit systeem is verantwoordelijk voor deze situatie.”

 

Wij strijden door

Wij beloven dus ook op deze dag dat wij blijven strijden voor de veiligheid in álle fabrieken in de toeleveringsketens van kleding, schoenen en textiel, en voor functionerende en in wet verankerde sociale verzekeringen voor arbeiders. Wij blijven ook doorstrijden voor een leefbaar loon voor alle arbeiders, en het recht om zich in vakbonden te verenigen.

Daarom verwelkomen wij ook het resultaat van de stemming die vandaag in het Europees Parlement plaatsvond over de Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDDD). De Europese Unie is nu de grootste mondiale markt die verplichtingen oplegt aan grote bedrijven die zowel in het binnen- als buitenland actief zijn. De nieuwe richtlijn verplicht bedrijven om een due diligence proces uit te voeren in hun toeleverings- en productieketen. Dit betekent dat zij verplicht worden negatieve gevolgen in hun waardeketen te identificeren, voorkomen, beperken en te herstelllen. Ondanks dat deze nieuwe richtlijn door last-minute compromissen alleen van toepassing zal zijn op de grootste EU-bedrijven, is het een belangrijke stap om merken tot verantwoording te roepen.

Muriel Treibich, Corporate Accountability Coordinator bij de Clean Clothes Campaign:
De leden van het Europees Parlement hebben vandaag geschiedenis geschreven: deze wet vertegenwoordigt een baanbrekende verandering in de manier waarop grote bedrijven die in de EU actief zijn nu zaken moeten doen. De impact zal helaas beperkt zijn, omdat veel kleinere (maar nog steeds relatief grote) bedrijven hun verantwoordelijkheden zullen kunnen ontlopen en ongestraft kunnen blijven opereren.

 

Als je je gevoelens van verdriet, solidariteit en medeleven wil delen met de mensen die door deze tragedie zijn getroffen, kan je een bericht achterlaten op ranaplazaneveragain.org. Iedereen die verder wil gaan en wil vechten voor een betere kledingindustrie, nodigen we uit om ook in actie te komen.

Gerelateerd nieuws