Reactie van ActionAid, Both ENDS, CARE Nederland, Schone Kleren Campagne/Clean Clothes Campaign, Hivos, The Hunger Project, Partos, SOMO en Transnational Institute op het Hoofdlijnenakkoord: Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is kapitaalvernietiging.

Door de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking schiet Nederland zichzelf in de voet, stellen elf maatschappelijke organisaties. Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. De elf vragen de formerende partijen om de voorgenomen bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget niet door te zetten, uit solidariteit met de rest van de wereld en in overeenstemming met Nederlandse waarden.

Nederland heeft altijd oog gehad voor de noden in de wereld en solidariteit getoond met mensen in de meest kwetsbare posities. Zelfs in 2010, ten tijde van het kabinet Rutte I met gedoogpartner PVV, werd het budget voor ontwikkelingssamenwerking in stand gehouden. De nieuwe coalitie wil in 2025 al 350 miljoen op het budget bezuinigen, dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en structureel 2,5 miljard per jaar vanaf 2027. (1)

Het is nog niet duidelijk waar de geplande miljardenbezuinigingen zullen neerslaan, wel dat ze het aanzien en de afspraken van Nederland in het buitenland zullen aantasten. Hiermee breekt deze coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB een vitaal netwerk af dat in decennia is opgebouwd. Van investeringen die het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking al heeft ingezet voor noodhulp en structurele steun voor ”veiligheid en rechtsorde in ontwikkelingslanden, rechten van vrouwen en meisjes en voedselzekerheid, landbouw en waterbeheer” zal door dit Hoofdlijnenakkoord weinig overblijven. (2)

Uitgaven aan duurzame economische ontwikkeling, landbouw, onderwijs, klimaat, veiligheid en democratie zijn geen kostenposten. Het zijn investeringen in mensen, die levenslang blijven renderen. Elke euro steun die naar een kind gaat, levert het tienvoudige op. Met een effectieve aanpak realiseert Nederland met ontwikkelingsgeld en maatschappelijke organisaties een gigantisch rendement in de wereld.

Karin van Boxtel van Both ENDS: “Deze bezuiniging zal nog lang verliezen genereren. Ontwikkelingsgeld werkt voor iedereen, ook voor Nederlanders. Door fors te bezuinigen, zou Nederland niet alleen de meest kwetsbaren in de wereld in de steek laten, maar ook ondernemers en burgers die aan een betere wereld willen bijdragen.”

Sophie Kwizera van ActionAid Nederland: “Mede dankzij het uitdragen van democratie, ontwikkeling en mensenrechten heeft Nederland een invloedrijk mondiaal netwerk opgebouwd. Het vertrouwen dat Nederland geniet is kostbaar. Verspeel het niet met kortetermijn overwegingen!”

Anne Jellema van Hivos: “Nederland speelt een cruciale rol op het gebied van mensenrechten, specifiek voor vrouwen en meisjes, voor LHBTIQ+ personen en voor de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bezuinigingen zouden funest zijn, omdat maar weinig andere landen zich zo sterk uit durven te spreken en te investeren zoals Nederland.”

[1] https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten/publicaties/2024/05/16/budgettaire-bijlage-hoofdlijnenakkoord

[2]: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/nederlands-beleid-ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerd nieuws