Campagne

Kleren

Schone

Wij zoeken een nieuw bestuurslid voor Clean Clothes Campaign/Schone Kleren Campagne

In verband met het vertrek van een bestuurslid, zoeken we voor het bestuur van de Clean Clothes Campaign/Schone Kleren Campagne per direct een kandidaat met een brede organisatorische achtergrond. Internationale ervaring is een pre, bij voorkeur opgedaan bij een non-profit of semi-profit organisatie.

 

De organisatie

Stichting CCC/SKC zet zich in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Dat doen we onder meer door middel van campagne en lobby voor bindende regelgeving voor bedrijven en bindende afspraken tussen vakbonden en kledingmerken, waar het ‘Bangladesh Safety Accord’ een voorbeeld van is.

De stichting bestaat een kleine 30 jaar en heeft een bijzondere vorm: er is geen hiërarchie, besluiten worden genomen op basis van consensus, en iedereen heeft hetzelfde salaris. De organisatiestructuur bestaat uit drie units: het International Office van het wereldwijde CCC-netwerk, het op Nederland gerichte SKC-team en Ondersteuning (ICT, financiën, HR, Office Management) .

Er zijn 25 medewerkers in dienst, van wie drie vanuit het kantoor in Brussel werken. Het organisatiebudget bedraagt circa drie miljoen euro. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 200 organisaties en vakbonden.

Het onbezoldigde bestuur is op het gebied van financiën en personeel beslissingsbevoegd en volgt op overige zaken de inhoudelijke en beleidsmatige keuzes van het netwerk die worden vastgesteld tijdens de vijfjarige global meetings.

De gedrevenheid van de medewerkers voor het werk en de betrokkenheid bij de textielarbeiders zijn groot; het werk is nooit af. Een uitdaging ligt in het verlagen van de werkdruk.

 

Bestuurslid CCC/Schone Kleren Campagne

Het bestuur van CCC/SKC bestaat uit vijf leden (vier vrouwen en één man). Elk lid heeft een aandachtsgebied: financiën, fondsenwerving, marketing, HR en juridische en algemene zaken. Op deze laatste portefeuille komt per 1 januari a.s. een plek beschikbaar. Het bestuur streeft een bredere diversiteit na in de samenstelling en verwelkomt kandidaten die een aanvulling zijn op het huidige team.

Taken:

 1. Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6x per jaar)
 2. Eventueel opstellen vergaderstukken
 3. Opbouwend kritische inbreng op ingezonden vergaderstukken
 4. Circa twee keer per jaar notuleren en notulen uitwerken (roulerend notulist)

De tijd benodigd voor deze bestuursfunctie is sterk afhankelijk van de omstandigheden. In totaal is de besteding gedurende een kalenderjaar maximaal 55 uur.

 • 4-6 vergaderingen per jaar op woensdagavond, deze duren gewoonlijk 2,5 uur
 • Voorbereidingstijd voor deze vergaderingen is ongeveer 5 uur per keer
 • Voor ad hoc taken tussen de vergaderingen door is gemiddeld zo’n twaalf uur per jaar nodig

 

Profiel

De kandidaat die we zoeken herkent zich in de volgende punten:

 1. Affiniteit met de doelstelling van de organisatie
 2. Interesse in juridische thema’s
 3. Verbindende stijl van samenwerken
 4. Besluitvaardig
 5. Kennis van netwerkorganisaties
 6. Belangstelling voor dynamiek en besluitvormingsprocessen in een platte organisatie
 7. Bij voorkeur een breed en relevant netwerk
 8. Bestuurlijke ervaring in de non profit sector is een pre
 9. Redelijk actieve en passieve beheersing van de Engelse en Nederlandse taal

We ontvangen een gemotiveerde belangstelling en cv graag vóór 18 december a.s. via personnel@cleanclothes.org t.a.v. Monique de Jong, bestuurslid HR. Eventuele vragen kunnen ook naar dit mailadres worden gestuurd.