De samenwerking tussen het Clean Clothes Campaign (‘CCC’) netwerk en de Fair Wear Foundation (‘Fair Wear’) neemt een nieuwe vorm aan. Per ingang van voorjaar 2024 maken vertegenwoordigers van het mondiale CCC-netwerk geen deel meer uit van het Bestuur en het Comité van Deskundigen (CvD) van Fair Wear.

CCC spreekt waardering uit voor de betrokkenheid die er de afgelopen jaren is geweest en de oprechte toewijding van Fair Wear en haar leden om te bouwen aan een eerlijkere kledingindustrie. Fair Wear heeft zich terecht gericht op de verantwoordelijkheid van bedrijven en poogt door rigoureus toezicht haar merken aansprakelijk te houden. We blijven erkentelijk voor Fair Wears sterke set beleidsstukken en richtlijnen voor bedrijven over mensenrechtenschendingen, alsook voor de handvatten die arbeiders hebben om zulke schendingen op een toegankelijke manier te identificeren en melden. Bovendien waarderen we de rol die Fair Wear gespeeld heeft in het steunen van wet- en regelgeving, waaronder de discussies rond Europese due diligence wetgeving en hun betrokkenheid bij de Good Clothes Fair Pay-campagne.

Sinds Fair Wear werd opgericht, is de context van de mondiale kledingindustrie drastisch veranderd en dit gaat gepaard met nieuwe prioriteiten binnen het mondiale CCC-netwerk. In Europa is bindende due diligence-wetgeving geïntroduceerd op nationaal en regionaal level, terwijl onze leden in Azië moeten opereren in een context waar de positie van onafhankelijke ngo’s steeds meer onder druk staat. Het besluit van CCC om haar betrokkenheid bij Fair Wear te herzien is gebaseerd op een evaluatie van de impact die CCC kan maken met de beschikbare middelen, inclusief een uitgebreide analyse van het beleid van Fair Wear en de prestaties van haar leden, met name op het gebied van transparantie over de toeleveringsketen, het Internationaal Veiligheidsakkoord en leefbare lonen.

Na vele jaren van belangenbehartiging moeten we erkennen dat het vrijwillige “multi-stakeholder initiatieven” (MSI’s) ontbreekt aan de wettelijke afdwingbaarheid die voor de structurele, tastbare vooruitgang kan zorgen die CCC graag zou zien en waarvoor wij hebben gepleit in onze rollen binnen het Bestuur en CvD van Fair Wear. We zien dat de langetermijndoelen van ons netwerk rond bindende, afdwingbare overeenkomsten en wetgeving niet stroken met de lage mate van afdwingbaarheid die inherent is aan vrijwillige MSI’s.

CCC onderschrijft de doelen van Fair Wear. We erkennen dat het initiatief zelf ook regelgeving heeft bepleit en dat een aantal leden goede verbetering heeft laten zien. Desondanks denken we dat wij, om onze impact te vergroten, de capaciteit en kracht van ons netwerk moeten richten op bindende actie die leidt tot duurzame impact voor arbeiders. Dit sluit aan bij het bredere doel van ons netwerk om ervoor te zorgen dat arbeiders meer macht kunnen uitoefenen, waarbij zij niet afhankelijk zijn van vrijblijvende standaarden van merken.

Als netwerk blijft CCC gecommiteerd aan betrokkenheid bij Fair Wear, de bedrijven die lid zijn en andere belanghebbenden om zowel specifieke als structurele verandering voor arbeiders te bereiken. Wij zullen zelf ook een stakeholder blijven en hopen dat er ook in de toekomst regelmatig besprekingen zijn waarin we onze visie en positie kunnen delen met Fair Wear. Het vertrek van de officiële vertegenwoordigers van het CCC-netwerk uit het Bestuur en CvD zal individuele CCC-leden en/of partners niet beletten om gebruik te maken van het klachtenmechanisme, deel te nemen in structuren van Fair Wear, input te geven in inhoudelijke discussies of anderszins samen te werken.

Mocht Fair Wear in de toekomst voor kiezen voor een andere aanpak, waarin afdwingbare bindende afspraken worden opgenomen voor de meetbare prestaties van hun merken, dan staat het CCC-netwerk ervoor open om te bespreken welke mogelijkheden dit biedt voor onze betrokkenheid in de structuren van de organisatie.

Lees hier meer.

Gerelateerd nieuws