H&M blijft consumenten misleiden door te claimen dat het merk grote vooruitgang boekt op het realiseren van een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Het tegendeel is waar; het is een onmiskenbaar feit dat de arbeiders in fabrieken waar H&M inkoopt nog lang geen leefbaar loon verdienen.

H&M’s duurzaamheidsrapport over 2018 probeert middels een aantal aantrekkelijke visualsde indruk te wekken dat het haar eigen doelstellingenovertreft. In 2013 deed H&M de belofte dat in 2018 850.000 arbeiders een leefbaar loon zouden ontvangen. Voor deze belofte ontving H&M destijds veel lof. Maar uit CCC’s onderzoek naar loondata van H&M, en ook uit het statement dat H&M’s hoofd productie maakte, blijkt dat het aantal arbeiders dat een leefbaar loon verdient nog altijd ‘nul’ is.

Tijdens onze #TurnAroundHM campagne verwijderde H&M de roadmap van haar website en zette een aangepaste versie terug. Deze versie laat een aantal specifieke doelstellingen niet meer zien zoals de toezegging dat 850.000 arbeiders een leefbaar zullen ontvangen in 2018. In het duurzaamheidsrapport van 2013 introduceerde H&M de Fair Wage Method.Pas in mei 2018 lichtte H&M toe wat er precies bedoeld wordt met deze methodologie en hoe het zou worden toegepast. In het duurzaamheidsrapport van 2018 schrijft H&M dat 500 fabrieken (67% van het productievolume) een loon management systeem hebben geïmplementeerd. Maar arbeiders verdienen nog steeds hongerlonen.

Werknemerscomités versus vakbonden
Een van de indicatoren op basis waarvan H&M haar successen claimt is het instellen van democratisch gekozen werknemerscomités in fabrieken. Dit klinkt goed maar is tegelijkertijd ook problematisch. In Bangladesh bijvoorbeeld, waar H&M de grootste inkoper is, mogen werknemerscomités niet mee onderhandelen over lonen. H&M weigert te erkennen dat werknemerscomités vaak worden beïnvloed door fabrieksmanagement. Wel wordt erkend dat vakbonden wel aan loononderhandelingen kunnen meedoen. Het duurzaamheidsrapport haalt werknemerscomités met formele vakbondsvertegenwoordiging door elkaar en doet voorkomen alsof ze uitwisselbaar zijn. Ook wordt in het rapport niets gezegd over vakbondsvertegenwoordiging in de fabrieken waar H&M inkoopt.

Kritiek op arbeidswet in Bangladesh
De arbeidswet in Bangladesh wordt nog altijd zeer bekritiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en internationale vakbonden onder andere vanwege de bemoeienis vanwerkgevers tijdens verkiezingen van werknemerscomités. Ook Human Rights Watch beschrijft hoe werknemerscomitésin Bangladesh ingezet worden om vakbonden tegen te werken.

Het is algemeen bekend dat werknemerscomitésvakbondsorganisatie ondermijnt. Het in vrijheid kunnen kiezen van de eigen vertegenwoordiging is positiefmaar is geen garantie dat deze werknemerscomitésfunctioneren zoals ze van plan waren. Internationale vakbonden waarschuwen met regelmaat voor deze ‘parallel means’. Arbeiders hebben het recht om zichzelf te organiseren, vrij van elke bemoeienis van de kant van fabrieksmanagement.

Steeds meer repressie
In productielanden waar H&M inkoopt zoals Bangladesh, Cambodja en Turkije is een trend gaande van groter wordende repressie tegen arbeiders en vakbondsleiders. H&M zou zich hard moeten maken om repressie in die landen te stoppen en zorgen dat er vakbondsvrijheid is, in plaats van te investeren in alternatieve vormen van werknemersvertegenwoordiging. Volgens de VN Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten is het voor bedrijven in landen waar de overheid het nalaat ervoor te zorgen dat arbeiders een leefbaar loon krijgen – een mensenrecht – niet toegestaan dat bedrijven daar commerciële voordeel uit halen, maar moeten zij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat mensenrechten worden nageleefd. H&M probeert in plaats daarvan zijn verantwoordelijkheid te ontlopen door te focussen op successen die niets of weinig van doen hebben met wat was beschreven in de originele roadmap die moet leiden tot een werkelijke loonsverbetering voor arbeiders.

H&M turn around!
Herhaaldelijk hebben we H&M opgeroepen om concrete stappen te zetten naar een leefbaar loon voor arbeiders en om openbaarheid te geven over H&M’s leefbaar loon pilot-projecten, H&M’s methodologie, minimum acceptabele loonniveausvoor productielanden, zijn prijzenbeleid en de impact van de inspanningen binnen multistakeholder initiatieven zoals ACT.

H&M zou met regelmaat up-to-date informatie moeten publiceren over de lonen die zijn betaald in fabrieken zodat vooruitgang beter gemeten kan worden.

Turn Around Campagne
Inmiddels hebben al meer dan 150.000 mensen de petitie getekend en meegedaan aan de #TurnAroundHM campagne. De handtekeningen en de dringende oproep aan H&M om hun belofte na te komen gaan we volgende week op de aandeelhoudersvergadering van H&M is Stockholm aan de CEO aanbieden.

Als je nog niet hebt getekend doe dat dan nu!

 

Gerelateerd nieuws
28 juni 2023
Vakbondsorganiser in Bangladesh vermoord
Vakbondsleider Shahidul Islam werd op brute wijze vermoord nadat hij en collega’s terugkwamen van een afspraak met fabrieksmanagement om arbeiders te helpen hun verschuldigde bonussen…