Met het voldoen aan de transparency pledge van o.a. Clean Clothes Campaign en Human Rights Watch, gesteund door de global unions, zet Zeeman een belangrijke stap op weg naar een transparantere productieketen. Nu Zeeman haar productielocaties openbaar maakt, kunnen organisaties als Schone Kleren Campagne met Zeeman in gesprek gaan wanneer klachten door lokale vakbonden en partnerorganisaties worden gemeld. Samen wordt er dan gekeken naar een mogelijke oplossing.

Er zijn in Nederland slechts enkele bedrijven die dit al doen waaronder C&A en G-Star. Nu Zeeman deze stap zet , hopen we dat meer Nederlandse merken zullen volgen en we uiteindelijk bij elk Nederlands kledingmerk kunnen aankloppen als we problemen constateren in een fabriek waar zij produceren.

Leefbaar loon
Maar Zeeman is er nog niet. Volgens Schone Kleren Campagne moet het bedrijf meer stappen zetten voor een schone kledingproductie.  Zo is leefbaar loon een van de grootste uitdagingen want kledingarbeidsters leven nog steeds in grote armoede en kunnen zichzelf en hun gezin niet in hun basisbehoeften voorzien.  We zijn dan ook blij te lezen dat Zeeman dit onderwerp eerlijk benaderd  in haar MVO verslagDaarnaast denken we graag met Zeeman mee, hoe ze meer inzicht kunnen krijgen in de prijsopbouw, het vaststellen van leefbare lonen en het bevorderen van vakbondsvrijheid, wat essentieel is voor eerlijke loononderhandelingen.

Een betere risico analyse maken
Verder adviseert Schone Kleren Campagne, Zeeman het gesprek aan te gaan met lokale maatschappelijke organisaties en vakbonden in de regio’s waar Zeeman produceert in plaats van alleen afhankelijk te zijn van audits. Deze geven vaak een vertekend beeld; het is een aangekondigde momentopname, kledingarbeidsters kunnen niet vrijuit spreken tijdens een interview in de fabriek. Lokale organisaties, arbeidsters en vakbonden scheppen het meest realistische beeld van de arbeidsomstandigheden.  Door hier gebruik van te maken, komt dit de risicoanalyses alleen maar ten goede!

De ‘Transparency Pledge’ is een positieve stap voor Zeeman en Schone Kleren hoopt snel ook ontwikkeling te zien op het gebied van een leefbaar loon.

Gerelateerd nieuws