De uitbreiding van een bindend internationaal gezondheids- en veiligheidspact zal levens van kledingarbeiders redden.

Het nieuwe akkoord voor Pakistan, een juridisch afdwingbare overeenkomst op gebied van gezondheid en veiligheid tussen vakbonden en modemerken, dat vandaag werd aangekondigd, zal essentiële bescherming bieden aan de Pakistaanse kleding- en textielarbeidsters.

De nieuwe overeenkomst is gemodelleerd naar het Bangladesh veiligheidsakkoord, dat werd ondertekend na de ramp bij de Rana Plaza-fabriek in 2013. Het akkoord transformeerde de kledingindustrie in Bangladesh: meer dan 1.600 fabrieken met 2,5 miljoen werknemers voerden cruciale veiligheidsrenovaties uit, waardoor talloze levens zijn gered.

Meer dan 250 arbeiders kwamen om bij de Ali Enterprises-fabrieksbrand in Karachi in 2012, de ergste brand in de geschiedenis van de kledingindustrie. Net als in Bangladesh hebben vrijwillige auditsystemen werknemers in Pakistan niet beschermd. Er zijn nog altijd gewonden en doden te betreuren in fabrieken, waaronder alleen al in 2022 ten minste 19 doden en gewonden. Daarom is het Akkoord-model essentieel.

Het Pakistaanse akkoord voorziet in unieke verantwoordingsmechanismen. De overeenkomst:

 

  • is juridisch bindend voor kledingmerken;
  • geeft na uitgebreide gezondheids- en veiligheidsinspecties om risico’s bloot te leggen de opdracht tot tijdgebonden renovatieplannen om die potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen;
  • zorgt ervoor dat leveranciers over de middelen beschikken om renovaties te betalen;
  • zal alle werknemers in de toeleveringsketen van de merken beschermen;
  • biedt werknemers een vertrouwelijke manier om dringende veiligheids- en gezondheidsproblemen te melden en snelle corrigerende maatregelen te nemen;
  • en documenteert buitengewoon transparant en publiekelijk over de resultaten.

187 Kledingmerken hebben het Internationale Akkoord ondertekend. Minimaal de helft van hen produceert ook in Pakistan. Honderden kleding- en textielfabrieken zullen onder de overeenkomst vallen wanneer de kledingmerken het akkoord tekenen.

 

 

Gerelateerd nieuws