De loonstrijd in Bangladesh gaat onverminderd door. Vakbonden organiseren acties om te protesteren tegen het nieuw aangekondigde minimumloon van 8,000 taka (80 EUR). Van dit bedrag kunnen arbeidsters niet rondkomen; vakbonden eisen het dubbele.

Arbeiders eisen 16,000 taka
“De 8000 taka komen lang niet in de buurt van de looneis die vakbonden hebben neergelegd bij de Minimum Wage Board”, zegt Shapon Salauddin, secretaris-generaal van de vakbondskoepel IndustriALL Bangladesh Council (IBC). De Minimum Wage Board is een aantal keer bij elkaar geweest om een nieuw wettelijk minimum loon te bepalen voor arbeidsters in de Bengaalse kledingindustrie, maar heeft de looneis van de vakbonden (16,000 taka) volledig genegeerd in dit proces. Van een sociale dialoog is hier geen sprake.
Arbeiders en vakbonden hebben publiekelijk geprotesteerd tegen de uitkomst van het loononderhandelingsproces. De 8,000 taka is niet genoeg om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Gezien de inflatie van de laatste jaren, betekent het nieuwe bedrag bovendien nauwelijks een verhoging ten opzichte van het huidige loon (5,300 taka).

En er zijn nog meer nadelige gevolgen voor de 4,5 miljoen kledingarbeidsters in Bangladesh. Het minimumloon bestaat uit een basisloon en verschillende toelages. Het nieuwe minimumloon verlaagt het basisloon ten opzichte van de toelages en dit heeft nadelige gevolgen in de doorberekening van overwerk en ontslagvergoeding bijvoorbeeld.

Internationale steun aan de oproep van vakbonden
Schone Kleren Campagne en partners over de wereld steunen de arbeiders en vakbonden in hun strijd om het nieuwe minimum loon te herzien en recht te doen aan de looneis van 16,000 taka (#WeDemandTk16000). Dit is het minimum dat arbeidsters nodig hebben om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien.

De afgelopen maanden hebben we kledingmerken opgeroepen om steun te betuigen aan de oproep van kledingarbeidsters. Inditex heeft publiekelijk haar verwachting uitgesproken dat een eerlijke loonsverhoging tegemoetkomt aan het recht van arbeiders op een leefbaar loon. Dit is helaas niet gebeurd.

Publieke steun betuigen
11 Nederlandse merken, waaronder CoolCat, WE, G-star en Zeeman, schreven in reactie op een oproep van Schone Kleren Campagne, SOMO, LIW, FNV en CNV, een gezamenlijke brief aan de Bengaalse overheid. We roepen hen nu op dat zij het voorbeeld van Inditex volgen met een publieke steunbetuiging voor de 16,000 taka en het belang onderstrepen dat arbeidsters en vakbonden gehoord worden in dit proces. Bedrijven hebben hun mond vol van het recht op een leefbaar loon; we verwachten van bedrijven dat zij leiderschap tonen en actief opkomen voor de rechten van arbeidsters. Op deze manier geven bedrijven een krachtig signaal af naar de Bengaalse overheid en werkgevers.

Gerelateerd nieuws