Nog twee weken te gaan totdat het Bangladesh Akkoord mogelijk niet meer vanuit Bangladesh mag opereren. Het Hooggerechtshof in Bangladesh heeft namelijk een verbod (restraining order) uitgeroepen tegen het Akkoord dat mogelijk van kracht wordt op 30 november. De overheid van Bangladesh kan voorkomen dat het Akkoord het land wordt uitgezet door bij het Hooggerechtshof steun te betuigen aan het beroep dat het Akkoord heeft aangetekend.
Minister, Kamerleden en Europarlementariërs spreken steun uit voor behoud Bangladesh Akkoord

Kamerleden bevragen minister Kaag over haar bezoek aan Bangladesh
Gisteren werd Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens het Algemeen Overleg IMVO in de Tweede Kamer door verschillende Kamerleden bevraagd over haar bezoek aan Bangladesh eerder deze maand. In haar antwoord op vragen van Kirsten van de Hul (PvdA) gaf de minister aan dat de overheid van Bangladesh absoluut nog niet in staat is het gat wat gecreëerd zal worden na mogelijk vertrek van het Akkoord onmiddellijk op te kunnen vullen. Tijdens haar bezoek heeft de minister haar zorgen over een mogelijke vroegtijdige uitzetting van het Akkoord gedeeld met de Bengaalse premier en industrievertegenwoordigers en benadrukt dat er een politieke oplossing moet komen. De Nederlandse overheid verwacht een consistente, betrouwbare en onafhankelijke rol van Bengaalse inspecteurs, lichtte de minister toe; zij moeten nog een enorme doorgroei maken om aan deze vereiste te voldoen.

Europees Parlement neemt resolutie voor behoud van het Akkoord aan
Vandaag nam het Europees Parlement met grote meerderheid van stemmen een resolutie aan die de overheid van Bangladesh dringend verzoekt om de Akkoord inspecties voort te zetten. Ook wordt het land opgeroepen werk te maken van vakbondsvrijheid. Al eerder riepen 50 Europarlementariërs de Europese Commissie op tot actie in een brief aan Malmström. Bangladesh is een belangrijke handelspartner van de EU. Het land krijgt nu veel handelsvoordelen. “De Europese Unie heeft genoeg middelen om Bangladesh onder druk te zetten. Bangladesh speelt met de handelsvoordelen als het zich niet aan de afspraken met de Europese Unie houdt zoals het garanderen van de veiligheid en rechten van werknemers”, zegt PvdA Europarlementariër Agnes Jongerius onder wiens leiding de resolutie werd ingediend. De resolutie roept de Europese Commissie op de handelsvoordelen te herzien wanneer Bangladesh afspraken met het Akkoord en de Sustainability Compact niet nakomt.

Bangladesh Sustainability Compact
Na de instorting van het Rana Plaza gebouw in april 2013 tekende de Bengaalse overheid met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de EU, VS en Canada het Sustainability Compact en maakte afspraken over het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, een herziening van de arbeidswet en het respecteren van vakbondsvrijheid. Tijdens een bijeenkomst in juni bevestigden de partijen dat een vroegtijdig vertrek niet in overeenstemming is met de afspraak dat het Akkoord het werk in Bangladesh moet afmaken totdat de Bengaalse overheid gereed is om het over te nemen.

Kledingmerken moeten hun economische invloed inzetten
Terwijl de Bengaalse overheid nog steeds het Akkoord vroegtijdig lijkt te willen uitwijzen, roept Schone Kleren Campagne, Akkoord bedrijven op hun economische invloed te gebruiken om de druk op de Bengaalse overheid te vergroten. Samen met FNV, CNV, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen en de Landelijke India Werkgroep, schreef Schone Kleren Campagne een brief naar alle Nederlandse Akkoord ondertekenaars en deed daarin een dringende oproep aan de bedrijven om actief steun te geven aan het 2018 Transitie Akkoord. Samen kunnen de Akkoord bedrijven (in totaal 193) hun economische invloed aanwenden door toekomstige orders conditioneel te maken aan een voortgang van het Akkoord tot mei 2021, zoals eerder was afgesproken.

Directe gevolgen bij een vroegtijdig uitzetten
Een vroegtijdig vertrek van het Akkoord uit Bangladesh betekent dat er minder capaciteit is om fabrieken te monitoren en te verifiëren of alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Dit zal resulteren dat er versneld fabrieken die niet aan de veiligheidsvereisten voldoen op een ‘zwarte lijst’ komen te staan. Eenmaal op deze lijst mag geen enkel Akkoord bedrijf meer zaken doen met de betreffende fabriek. Wanneer het Akkoord gedwongen wordt het land te verlaten riskeren zo’n 500 fabrieken dat de zakelijke relatie met hen zal worden verbroken.

Met nog twee weken te gaan is het van belang dat iedereen er alles aan doet om te zorgen dat het Akkoord in Bangladesh kan blijven en het werk kan worden afgemaakt. Zo niet dan heeft dat grote gevolgen voor de veiligheid van miljoenen kledingarbeidsters en is er grote kans dat alle reeds behaalde successen en resultaten verloren gaan.

Het Bangladesh Akkoord is een baanbrekend initiatief waarbinnen afdwingbare en tijdsgebonden afspraken over het verbeteren van de veiligheid zijn gemaakt. De voortgang is per fabriek online op de website van het Akkoord te zien. Een aantal belangrijke gegevens op een rij:

90% van de initiële geïdentificeerde problemen is opgelost (overall)
174 fabrieken hebben alle verbeteringen doorgevoerd
934 hebben >90% van de benodigde verbeteringen doorgevoerd
>1000 veiligheidscomite’s hebben een training gekregen
>1,5 miljoen kledingarbeiders zijn geïnformeerd over veiligheid op de werkplek
330 klachten van arbeiders zijn opgelost

Het 2018 Transitie Akkoord in de media
Nieuwsuur: Opnieuw vrees voor veiligheid textielarbeiders in Bangladesh
Trouw: Bangladesh wil buitenlandse inspecteurs van naaiateliers het land uitzetten
De Correspondent: Door dit akkoord werden duizenden kledingfabrieken veiliger – nu gaat er een streep door

Meer informatie
Statement of the Bangladesh Accord Witness Signatories on the Imminent Expulsion of the Only Credible Factory Inspection Program in Bangladesh
EU should make a stand towards the Bangladeshi government to improve labour conditions
Letter from MEP Agnes Jongerius and 52 other MEPs to Commisioner Malmström
Implementation of the Bangladesh Compact – Technical Status Report

Gerelateerd nieuws