Schone Kleren Campagne juicht voorzichtig het langverwachte voorstel voor regels over duurzaam ondernemen van bedrijven toe, gisteren gepubliceerd door de Europese Commissie. Hoewel het voorstel niet voldoet aan onze aanbevelingen, is de invoering van een zorgplicht voor bedrijven op het gebied van mensenrechten en milieu een grote stap in de richting van een wereld waarin bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de bedrijfsvoering. We roepen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie als medewetgevers op om ervoor te zorgen dat de wetgeving uiteindelijk een sterkere bescherming biedt voor de werknemers en andere rechthebbenden dan het huidige voorstel van de Commissie.

“De dodelijke brand bij Ali Enterprises in Pakistan is een tragisch voorbeeld van wat er op het spel staat: een inspectiebedrijf had slechts enkele weken voor de brand een duidelijk onveilige kledingfabriek gecertificeerd. Toch kwamen meer dan 250 mensen om in de brand, en de families van het slachtoffer vechten nog steeds voor gerechtigheid”, zegt Neva Nahtigal van SKC.

Een van de negatieve aspecten van het gisteren gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie is de hoge drempel wat betreft de omvang van bedrijven die onder de regeling zouden vallen.  Die drempel is niet in overeenstemming is met internationale normen zoals de VN-Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Het voorstel beperkt zich tot bedrijven met meer dan 500 werknemers of meer dan 150 miljoen euro omzet. Dit wordt verlaagd tot 250 werknemers en 40 miljoen euro omzet voor bedrijven die actief zijn in sectoren met een hoge impact, waaronder textiel, kleding en schoeisel, maar met een verdere beperking tot alleen “ernstige negatieve impact”. SKC roept op om alle ondernemingen, ongeacht hun grootte of bedrijfsstructuur, onder de wetgeving te laten vallen.

“Het voorstel opent een pad dat moet worden versterkt om ervoor te zorgen dat alle werknemers worden beschermd. Veel van de meest flagrante schendingen van de mensenrechten, waaronder dwangarbeid en loondiefstal, vinden verderop in de waardeketen plaats”, legt Muriel Treibich van SKC in Brussel uit.

“De Europese Unie heeft een unieke kans om de vele miljoenen mensen te beschermen die de producten maken die Europeanen dagelijks gebruiken. Wetgevers moeten er onder meer voor zorgen dat bedrijven hun inkooppraktijken aanpassen,” aldus Treibich.

Het voorstel uit de EU moet niet worden verward met een soortgelijk voorstel van de nieuwe Nederlandse regering om ook op nationaal niveau te werken aan een dergelijke wet. Dit werd noodzakelijke omdat wetsvoorstellen over dit onderwerp op EU-niveau al erg lang op zich laten wachten.

 

Lees hier onze volledige verklaring (in het Engels).

Gerelateerd nieuws
7 juli 2022
Klachtenprocedure tegen C&A stelt teleur
Arbeiders kledingfabriek in Myanmar de dupe Vandaag publiceert de Klachten- en Geschillencommissie van het voormalige Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) haar definitieve uitspraak…
3 december 2021
Nederland gaat voor eigen imvo-wetgeving!
Gisteravond heeft demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn tijdens een debat voor de Kamercommissie toegezegd dat Nederland druk zal blijven uitoefenen…