Een brede coalitie van dertig maatschappelijke organisaties en vakbonden, dertig bedrijven en zes hoogleraren spreekt zich uit voor de invoering van wetgeving die bedrijven verplicht om te ondernemen met respect voor mens en milieu. Deze partijen hebben zich verenigd in het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) en lanceren vandaag de website IDVO.org. De coalitie vraagt het kabinet om werk te maken van nationale wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), als opstap naar ambitieuze regelgeving in de Europese Unie.

Nog altijd komen misstanden in de ketens van bedrijven die in Nederland actief zijn veelvuldig voor. Zo werken wereldwijd 150 miljoen kinderen illegaal, komt grootschalige ontbossing voor in onder meer cacao-, soja- en palmolieketens en worden vrouwelijke werkenden structureel gediscrimineerd. Ondanks dat mensenrechten en duurzaamheid hoger op de agenda’s van bedrijven komen, is vrijwillige samenwerking alleen niet voldoende.

Het IDVO wil ervoor zorgen dat bedrijven mensenrechten en het milieu in hun gehele bedrijfsketen respecteren. Dat betekent dat zij misstanden in hun ketens voorkomen en tegengaan door het uitvoeren van in kaart brengen van risico’s, deze aanpakken en daar transparant over te communiceren. Het IDVO pleit voor een wet waarin duidelijke regels worden gesteld voor het bedrijfsleven, op basis van bestaande MVO-normen en als onderdeel van een ‘doordachte mix’ van MVO-beleid.

De alliantie laat zien dat er breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor zulke MVO-wetgeving. Ook onder bedrijven groeit de steun voor MVO-wetgeving sterk, zo blijkt uit de steun voor IDVO van tientallen bedrijven, waaronder Delicia, Verstegen Spices & Sauces en Wessanen. Het bedrijvennetwerk MVO Nederland, bestaande uit meer dan 2.000 bedrijven, steunt IDVO en riep het kabinet eerder al op MVO-wetgeving in Nederland in te voeren. Ook hebben verschillende Nederlandse hoogleraren hun steun uitgesproken voor het initiatief.

De roep om MVO-wetgeving is nu groter dan ooit. In september adviseerden werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland in de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om MVO-wetgeving in te voeren. Eerder sprak een groep van 50 bedrijven in Nederland zich hier ook al voor uit. 26 brancheorganisaties en bedrijven in Europa, met een gezamenlijke omzet van bijna 350 miljard euro, deden ook een oproep voor de invoering van MVO-wetgeving.

Het is nu aan het kabinet om een knoop door te hakken over de invoering van MVO-wetgeving. Minister Kaag maakt in de tweede helft van oktober bekend of het kabinet een wetsvoorstel zal ontwikkelen. Daarnaast hebben vier politieke partijen (ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP) een voorstel over MVO-wetgeving ingediend, dat dit najaar wordt besproken in de Tweede Kamer. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “Gezien het brede draagvlak voor wetgeving én de urgentie van de misstanden in wereldwijde productieketens is er geen tijd te verliezen. Het MVO Platform roept de Tweede Kamer en het kabinet dan ook op om nú werk te maken van wetgeving!”

Aansluiten bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen kan nog! Bedrijven, financiële instellingen, academici, maatschappelijke organisaties, religieuze instellingen en campaigners zijn meer dan welkom om hun steun uit te spreken voor IDVO. Neem snel contact op!

#wetgevingnu #samengaathetsneller

idvo.org

Gerelateerd nieuws