Het Bangladesh Veiligheidsakkoord hangt een verbod boven het hoofd waardoor het mogelijk binnenkort zijn kantoor in Bangladesh zou moeten sluiten. Het Akkoord is hiertegen in beroep gegaan. De Bengaalse overheid gebruikt de rechtsgang in het Hooggerechtshof om te voorkomen dat het Akkoord nog langer vanuit het kantoor in Bangladesh kan opereren. Hiermee komt de veiligheid van miljoenen kledingarbeiders in Bangladesh in gevaar.

Absurde voorwaarden
De Bengaalse overheid heeft een aantal voorwaarden gesteld waaronder het Akkoord eventueel nog door zou mogen gaan, maar deze zijn zodanig opgesteld dat het Akkoord niet meer onafhankelijk te werk kan gaan. Het Hooggerechtshof in Bangladesh zal deze voorwaarden nog moeten goedkeuren, maar als het aan de overheid van Bangladesh ligt moeten alle besluiten die het Akkoord zou willen nemen worden goedgekeurd door een overheidscomité. Een andere voorwaarde verbiedt de Akkoord inspecteurs om nieuwe veiligheidsrisico’s in kaart te brengen, wat feitelijk betekent dat de inspecteurs wordt gevraagd om scheuren in steunpilaren, geblokkeerde nooduitgangen en defecte alarmsystemen gewoonweg te negeren. Ook mag het Akkoord niet optreden tegen fabriekseigenaren die arbeiders die problemen met betrekking tot veiligheid opbrengen, bedreigen of ontslaan.

Uitstel van uitspraak door Hooggerechtshof
Tijdens een hoorzitting op 6 december heeft het Akkoord gereageerd op de gestelde voorwaarden. De overheid van Bangladesh heeft toen om uitstel naar 10 december gevraagd, om meer tijd te hebben een antwoord te kunnen voorbereiden. Op 10 december vroeg de overheid opnieuw om uitstel en heeft dat gekregen. De zaak staat nu voor 17 december gepland.

Overheidslobby
Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network, Worker Rights Consortium en de internationale vakbonden IndustriALL en UNI roepen handelspartners – inclusief de EU, Canada en de VS – en kledingmerken op er bij de Bengaalse overheid op aan te dringen af te zien van deze absurde beperkende voorwaarden. De Nederlandse overheid – één van de landen die de Bengaalse inspectiedienst (de Remediation Coordination Cell) financiert – zou dit ook moeten doen. Ze zouden moeten vragen om publiekelijk te rapporteren over de voortgang die de RCC boekt om zich klaar te stomen het werk van het Akkoord over te nemen. Er zou hiervoor een reëel transitieplan opgesteld moeten worden inclusief plannen omtrent veiligheidstrainingen en een klachtenmechanisme voor arbeiders. In geval de Bengaalse overheid het Akkoord niet toestaat zijn werk zonder beperkende voorwaarden te kunnen uitvoeren, zullen handelspartners moeten overwegen om voortzetting van hun kledingprogramma’s met Bangladesh conditioneel te maken aan een voortzetting van het Akkoord.

Lees het volledige bericht dat de vakbonden en NGO’s gisteren hebben uitgebracht: Bangladesh Government attempts to paralyze Accord and strip its independence

Het Bangladesh Akkoord in de media:

 

Gerelateerd nieuws