Schone Kleren Campagne en vakbond FNV gaan dinsdag 29 januari rond de middag met borden en spandoeken demonstreren bij de ambassade van Bangladesh in Den Haag. Activisten, vakbonden en consumenten wereldwijd roepen op tot een leefbaar loon, veilige fabrieken en een einde aan de repressie tegen kledingarbeidsters en vakbonden in Bangladesh.

Behalve in Den Haag zijn er demonstraties bij Bengaalse ambassades zoals in Brussel, Londen en Washington. Aanleiding is het harde optreden tegen acties voor hoger loon en betere werkomstandigheden. 85 procent van de werknemers in de Bengaalse kledingindustrie is vrouw.

Go de Roij van Zuijdewijn van de Schone Kleren Campagne: ‘Zelfs na de recente loonaanpassingen, verdienen kledingarbeidsters in Bangladesh nog steeds een hongerloon. Arbeiders hebben het recht om te demonstreren en op te komen voor fatsoenlijke lonen zonder door de overheid onderdrukt of geïntimideerd te worden.’

‘Laat gevangenen vrij’
Coen van der Veer, dagelijks bestuur FNV: ‘Wij dringen er bij Bangladesh met klem op aan om de rechten te respecteren van arbeidsters en arbeiders die zich willen organiseren en willen demonstreren. En we eisen vrijlating van alle gearresteerde arbeiders en vakbondsafgevaardigden en intrekking van alle aanklachten vanwege de demonstraties.’

Eind vorig jaar gingen in Bangladesh duizenden kledingarbeidsters de straat op om een hoger loon te eisen. Toen duizenden van hen in december 2018 in staking gingen, werd het protest met harde hand neergeslagen. Er viel een dode en velen raakten gewond. Honderden arbeiders zijn ontslagen. Tientallen arbeiders onder wie vakbondsvertegenwoordigers zijn gearresteerd en moeten vrezen voor lange gevangenisstraffen.

Veiligheid weer in gevaar
Ook aan het front van de veiligheid dreigt gevaar. Na de ramp met Rana Plaza in 2013 met meer dan 1100 doden, werd het brede Bangladesh Akkoord gesloten. Dit moest zorgen voor meer veiligheid in de fabrieken. Miljoenen arbeidsters kregen een veiligheidstraining en veel problemen werden opgelost. Een slepende rechtsprocedure rondom het Akkoord zorgt voor onduidelijkheid of het Akkoord zijn werkzaamheden vanuit Bangladesh kan blijven voortzetten.

Maar het werk is nog niet gedaan; veel fabrieken missen nog de nodige brandveiligheidsmaatregelen. Schone Kleren Campagne en FNV vinden dat de organisatie achter het Bangladesh Akkoord het werk moet kunnen afmaken totdat de inspectiedienst voldoende mensen en middelen heeft om het over te nemen. Alleen dan komt de veiligheid niet in het geding. Ook de veiligheidstrainingen en een klachtenregeling voor arbeiders moeten blijven. Maandag 18 februari komt het Hooggerechtshof in Bangladesh met een uitspraak.

De actie van Schone Kleren Campagne en FNV wordt ondersteund door CNV, SOMO, LIW en en Kirsten van den Hul van de PvdA.

Dinsdag 29 januari, 11.30 – 13.30 Ambassade Bangladesh Badhuisweg 77 Den Haag.

Voor meer info:  

Gerelateerd nieuws
28 november 2023
SKC solidair met de burgers van Gaza
Foto: Elvert Barnes SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal…