Via het nieuwe project Women Power Fashion steunen Schone Kleren Campagne en Mama Cash, dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, vrouwelijke werknemers in de kledingindustrie.
In lagelonenlanden komen steeds meer vrouwen op voor hun arbeidsrechten. In Nederland vragen steeds meer vrouwen om schone kleren. De campagne Women Power Fashion linkt deze vrouwen aan elkaar en geeft hen de mogelijkheid om samen een steentje bij te dragen aan het veranderen van de kledingindustrie. Kennis en bewustzijn over de positie van vrouwen in kledingfabrieken vergroten is hierbij noodzakelijk, naast het inspireren van consumenten en beleidsbepalers om deze omstandigheden te verbeteren. Voor de campagne Women Power Fashion sloegen Mama Cash en Schone Kleren Campagne de handen ineen. We schenken aandacht aan dit wereldwijde probleem dat voornamelijk vrouwen en meiden treft. Door samen te werken bereiken we een groot publiek en kunnen we meer vertellen over de werkomstandigheden en aandacht geven aan de vrouwen die daar iets aan doen.

In Zuid Azië bestaat ongeveer 80% van de werknemers in de kledingindustrie uit vrouwen . Ze worden beschouwd als goedkope arbeid: het is algemeen geaccepteerd om vrouwen minder te betalen dan mannen. Vrouwelijke textielarbeiders worden vaak onderworpen aan verbale en fysieke mishandeling en seksuele intimidatie. Waar vakbonden al bestaan, worden ze vaak gedomineerd door mannen. Er is geen of te weinig aandacht voor thema’s zoals gelijk loon voor gelijk werk, zwangerschapsverlof of gelijke kansen voor opleiding en promotie. De lage status van vrouwen in de maatschappij en in de kledingindustrie maakt hen kwetsbaar voor economische uitbuiting en onveilige arbeidsomstandigheden, waaronder seksueel geweld. Met het project Women Power Fashion steunen Schone Kleren Campagne en Mama Cash de vrouwelijke werknemers in de kledingindustrie in Zuid-Azië.
Vrouwelijke textielarbeiders verdienen het om te wonen en te werken in veilige en eerlijke omstandigheden. En dat ze een loon krijgen waar ze van kunnen leven. Vrouwen en meiden zijn de kracht achter de kledingindustrie. En ze hebben de macht om de werkomstandigheden te veranderen.

Nationale Postcode Loterij
Dankzij een extra gift van de Postcode Loterij is Women Power Fashion ontwikkeld. In samenwerking met netwerken van lokale en nationale vakbonden, arbeidsrechtengroepen en organisaties van vrouwen in de belangrijkste kledingstuk-producerende landen: Bangladesh, India, Pakistan en Sri Lanka. Het project biedt hulpmiddelen en opleiding voor werknemers, gekoppeld aan bewustmaking en creatieve communicatie gericht op vrouwelijke consumenten – om zich te verenigen, ondersteuning te bieden en vrouwen te inspireren om hun macht te gebruiken om de industrie te verbeteren.

Gerelateerd nieuws
28 november 2023
SKC solidair met de burgers van Gaza
Foto: Elvert Barnes SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal…