In Women Power Fashion werken Schone Kleren Campagne, Clean Clothes Campaign en Mama Cash met steun van de Nationale Postcode Loterij samen om de positie van vrouwen in kledingfabrieken te verbeteren. Via publiekscampagnes, maar ook via trainingen. Bijvoorbeeld in Pakistan, waar het voor thuiswerkers lastig is om zich te organiseren.

Labour Education Foundation (LEF) is een arbeidsrechtenorganisatie uit Lahore, de tweede stad van Pakistan. Sinds 1993 zet de organisatie zich in om arbeidsrechten te versterken. Als pleitbezorger voor mensenrechten, door vakbonden en maatschappelijke organisaties te adviseren en via trainingen. LEF is een van onze partners in dit project.

Trainingen voor thuiswerksters
Maandelijks organiseert LEF een training voor kledingarbeidsters. In deze trainingen staat het verdiepen van kennis en vaardigheden over het opzetten van vakbonden en onderhandelen over arbeidsomstandigheden centraal. In een van deze trainingen gingen drieentwintig vakbondsleidsters, georganiseerd in een vakbond van thuiswerkers, in gesprek over lage lonen, arbeidsonzekerheid door afname van bestellingen, verbeteren van diverse vaardigheden, de moeilijkheden om andere vrouwelijke thuiswerkers te bereiken, vooral vanwege restricties op bewegingsvrijheid voor vrouwen. Door dergelijke bijeenkomsten hebben deze vrouwen de mogelijkheid om met elkaar plannen te maken om hun situatie te verbeteren. Dit is normaal gesproken lastig vanwege sociale en economische moeilijkheden.

Veiligheidspakketten voor kledingarbeidsters
Werken in de kledingindustrie is gevaarlijk en ongezond. Daarom heeft LEF in samenwerking met een Pakistaanse ARBO-expert pakketten samengesteld om te verspreiden onder kledingarbeidsters. Via deze persoonlijke beschermingsmiddelen voor op het werk, katoenen handschoenen, stofmaskers en oordoppen, kunnen kledingarbeidsters hun gezondheid beter beschermen.

Gerelateerd nieuws