MVO platform lanceert een kieswijzer waamee jij kunt checken welke partijen het aandurven om de overheid een stevige rol te laten spelen bij MVO.
Stemmen voor Schone Kleren? Check de MVO kieswijzer!
Hoe gaat het beleid op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid er de komende jaren uitzien? Dat hangt helemaal af van wie er na de verkiezingen aan het roer zit. Schone Kleren Campagne hoopt dat de volgende minister zich net zo gaan inzetten voor Schone Kleren als de huidige minister Ploumen.

Schone Kleren Campagne heeft (als lid van het MVO platform) bijgedragen aan de MVO kieswijzer, zodat jij kunt checken welke partijen het aandurven om de overheid een stevige rol te laten spelen bij MVO. De ChristenUnie komt naar voren als de partij met de meest uitgewerkte ideeën over MVO-beleid. De Partij voor de Dieren en GroenLinks nemen de tweede en derde plek in. Veel andere partijen, waaronder VVD, CDA en PVV, zien geen of nauwelijks een rol voor de overheid in MVO.

Als we dan kijken naar de 4 deelonderwerpen die voor Schone Kleren erg van belang zijn (transparantie, MVO wetgeving, goede arbeidsomstandigheden en toegang tot recht voor slachtoffers) zijn het de Christen Unie, GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren die het beste uit de bus komen. Zij schenken aandacht in hun verkiezingsprogramma’s aan deze onderwerpen en beloven hier dus werk van te gaan maken!

Inzet van Minister Ploumen voor MVO
Gedurende de afgelopen kabinetsperiode heeft Minister Ploumen voor International Samenwerking en Handel zich hard gemaakt voor betere afspraken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er kwam een aantal MVO convenanten tot stand zoals het convenant Duurzame kleding en textiel, die we als Schone Kleren Campagne uiteindelijk niet hebben ondertekend. Toch kunnen we stellen dat Schone Kleren hoog op de agenda van de minister stond, ze spoorde bedrijven aan het Bangladesh Akkoord te ondertekenen, organiseerde een aantal belangrijke internationale conferenties over leefbaar loon en duurzaam inkopen en wist ze belangrijke spelers bij elkaar te krijgen en het onderwerp ook onder de aandacht van een breder publiek te brengen.

Waarom een MVO Kieswijzer?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een taak. Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en als facilitator van MVO.

Het MVO Platform vindt dat de overheid verder moet gaan en veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht omtrent om het respecteren van milieu en mensenrechten in binnen- en buitenland. Bovendien moet de overheid dit bekrachtigen in beleid en wetgeving. Wanneer betrokken bij missstanden, moeten bedrijven aansprakelijk worden gesteld.

De MVO Kieswijzer laat zien hoe politieke partijen vinden dat de rol van de overheid bij MVO moet zijn. Hechten ze er belang aan? Gaan ze een stap verder dan alleen stimuleren? Verbinden ze consequenties aan maatschappelijk onverantwoord gedrag?

De volgende leden van het MVO Platform werkten mee aan de MVO Kieswijzer: Amnesty International, CNV Internationaal, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep, Oxfam Novib, Schone Kleren Campagne, SOMO, Tax Justice NL en UNICEF Nederland. Daarnaast leverde de Foundation Max van der Stoel een bijdrage aan de Kieswijzer.

Gerelateerd nieuws