Voor het eerst in vijf jaar heeft de regering van Bangladesh een Wage Board gevormd om het minimumloon te herzien voor de kledingsector van het land, die ongeveer 4 miljoen werknemers in dienst heeft. Een Wage Board wordt door de overheid ingesteld en bestaat uit o.a. vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers die met elkaar in onderhandeling gaan en een nieuw minimumloon vaststellen. Het huidige minimumloon van 8.000 taka (ongeveer 65 euro) dat sinds 2019 in Bangladesh geldt, was al onvoldoende om van te leven. Door de Covid-19-pandemie en de daaropvolgende hoge inflatie hebben arbeiders het nóg moeilijker gehad, terwijl hun lonen niet mee stegen.

De nieuwe minimumlooneis van 23.000 taka (190 euro) is berekend op basis van een uitgebreide studie naar de kosten van levensonderhoud van het Bangladesh Institute for Labour Studies en wordt unaniem gesteund door de vakbonden in het land en de wereldwijde vakbond IndustriALL. CCC-partners in Bangladesh of andere onafhankelijke vakbonden hebben geen zetels in de Wage Board, maar zullen lokale campagneacties organiseren om deze eis kenbaar te maken.

De herziening van het minimumloon dit jaar vindt plaats op een moeilijk moment voor de arbeidsrechtenbeweging in Bangladesh. De recente moord op vakbondsman Shahidul Islam is het pijnlijke bewijs voor de ongelooflijk repressieve omgeving waarin loononderhandelingen plaatsvinden. In het verleden leidden de herzieningen van het minimumloon tot schokkende onrust. In 2018 kwam één arbeider om het leven, raakten tientallen gewond en verloren duizenden hun baan. Schone Kleren Campagne is solidair met vakbonden in Bangladesh die strijden voor een hoger en rechtvaardiger minimumloon. We dringen er bij alle betrokken partijen op aan om het recht van vakbonden te respecteren om vreedzaam en collectief campagne te voeren voor hun looneisen.

Meer lezen over de kledingsector in Bangladesh:

Gerelateerd nieuws