Foto: Elvert Barnes

SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal recht waarvan wij elke dag getuige zijn. Ook veroordelen wij de gruwelijke aanvallen op Israëlische burgers door Hamas. Wij rouwen mee met de bevolking van Gaza, en met de families van de slachtoffers in Israël.

De ernstige misstanden die zich nu in de Palestijnse gebieden voordoen zijn niet op 7 oktober begonnen. Decennia lang is het Palestijnse volk systematisch onderdrukt, apartheid opgelegd en heeft zij oorlogsmisdaden ondergaan, terwijl een groot deel van de internationale gemeenschap de Israëlische staat vrijstelt van verantwoordelijkheid. Ook nu faalt de internationale gemeenschap door niet in te grijpen, met als gevolg dat vele misdaden worden gepleegd waarbij het internationaal recht wordt geschonden.

Humanitair oorlogsrecht is er om oorlogsvoering te begrenzen en burgers te beschermen. Wereldleiders kunnen niet simpelweg toekijken hoe Israël de Conventies van Genève niet naleeft. Door dit te doen, worden miljoenen nu en in de toekomst tot gruwelijke misstanden en de dood veroordeeld.

Wij dringen er bij alle politieke leiders op aan om op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de bescherming van in de Palestijnse gebieden en Israel.

 

Gerelateerd nieuws