Vandaag maakte het European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) bekend dat het een klacht heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie tegen kledingbedrijven die producten verkopen die hoogstwaarschijnlijk zijn geproduceerd met katoen afkomstig uit de Oeigoerse regio in China.

Het ECCHR verzoekt het OM om onderzoek te doen naar onder meer C&A, Nike, Patagonia en het Nederlandse herenmodemerk State of Art. In een vertrouwelijk juridisch onderzoeksrapport licht de organisatie het verzoek uitgebreid toe. Het betreft in Nederland gevestigde kledingmerken of merken die hun regionale hoofdkantoor in ons land hebben.

Schone Kleren Campagne (SKC) vindt dit een goede zaak en dringt er bij het OM op aan om dit onderzoek met urgentie op te pakken. “Het is van groot belang dat wettelijke middelen worden ingezet om naleving van mensenrechten af te dwingen in de toeleveringsketens van bedrijven die hun productie elders uitbesteden,” zegt Wyger Wentholt van SKC. “Een succesvolle vervolging kan een waarschuwing zijn voor kledingmerken die zich nu nog verschuilen achter allerlei excuses.”

 

 

De Oeigoerse minderheid in China wordt al lange tijd onderdrukt: zij mogen niet vrijelijk uiting geven aan hun geloof, taal en culturele gebruiken. Een overdaad aan goed-gedocumenteerd onderzoek wijst op het op grote schaal inzetten van gedwongen arbeid van Oeigoeren, al of niet in werkkampen, in de Oeigoerse regio en in aangrenzende regio’s.

In februari dit jaar stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een niet-bindende verklaring dat China’s behandeling van etnische minderheden in de regio neerkomt op genocide. Daarmee was Nederland het eerste Europese land dat dit deed na soortgelijke stappen van de VS en Canada.

SKC is actief lid van de Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region, die bedrijven oproept om een Call to Action te onderschrijven. De Call geeft stappen aan die bedrijven moeten nemen om te voorkomen dat zij katoen gebruiken die met Chinese dwangarbeid geproduceerd kan zijn. Een groot aantal buitenlandse merken en enkele Nederlandse merken hebben de Call to Action ondertekend, maar er is een grote meerderheid die nog twijfelt.

Een wetsvoorstel om maatschappelijk-verantwoord ondernemen verplicht te maken voor bedrijven die hun producten in het verre buitenland laten maken ligt klaar in de Tweede Kamer. “We hopen dat een nieuwe regering het wetsvoorstel Duurzaam en Verantwoord Ondernemen met spoed in behandeling zal nemen,” zegt Wentholt. “De problemen in internationale toeleveringsketens moeten met urgentie worden aangepakt. Vrijwillige initiatieven blijken niet effectief. Wetgeving was eigenlijk gisteren al nodig. Wachten op een richtlijn van de EU, zoals het demissionaire kabinet aangeeft te willen doen, zal jaren vertraging opleveren.”

 

> Het persbericht van ECCHR, zie www.ecchr.eu. Zie ook de verklaring van SOMO aangaande het ECCHR-onderzoek.

> Zie hier de website van de Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region

#WetgevingNU

 

 

Gerelateerd nieuws
7 juli 2022
Klachtenprocedure tegen C&A stelt teleur
Arbeiders kledingfabriek in Myanmar de dupe Vandaag publiceert de Klachten- en Geschillencommissie van het voormalige Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) haar definitieve uitspraak…