Volgens Schone Kleren Campagne leveren initiatieven waarvan de deelname vrijwillig is niet genoeg effect om de kledingindustrie te verduurzamen. Vandaag verscheen een rapport waarin de organisatie het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) onder de loep legt. “Hoewel er stappen zijn gezet met betrekking tot transparantie in de toeleveringsketens van CKT-leden, zijn de doelstellingen met betrekking tot leefbaar loon niet ingelost, meer dan vier jaar na aanmelding.” aldus het rapport.

SKC dringt daarom aan op dwingende maatregelen. “Wetgeving op het gebied van buitenlandse productie- en toeleveringsketens kan er voor zorgen dat het niet bij mooie beloftes blijft,” zegt Willemijn Rooijmans, auteur van het rapport. “Daarnaast zorgt het er ook voor dat de regels voor iedereen gelijk zijn; het werkt in het voordeel van bedrijven die duurzaamheid nu al serieus nemen.”

Het rapport laat zien dat geen van de dertien onderzochte kledingbedrijven, allen aangesloten bij het CKT, kan bewijzen dat het een leefbaar loon voor kledingarbeiders garandeert. Er worden door enkele bedrijven stappen gezet richting het verhogen van lonen in de keten, maar dit blijft minimaal.

 

 

Het onderzoek werd gedaan op basis van een analyse van www.fashionchecker.org, een web-portal met info over 264 Nederlandse en buitenlandse modebedrijven en hun prestaties op het gebied van bedrijfstransparantie en leefbaar loon*. FashionChecker is door SKC in het leven geroepen om meer licht te werpen op deze thema’s en hun onderlinge samenhang. SKC werkt voor het onderzoek van kledingmerken hierbij samen met een andere organisatie, FashionRevolution.

In de Tweede Kamer wacht een wetsvoorstel Duurzaam en Verantwoord Ondernemen, ingediend door vier politieke partijen, op behandeling. “Toch lijkt het er op dat de regering inzet op een Europese richtlijn, maar dat gaat veel te lang duren. Arbeidsters die veel te weinig betaald krijgen en werkweken van 60 uur moeten draaien voor armoedelonen, die werken in onveilige fabrieken en die op het werk te maken krijgen met intimidatie en seksueel geweld, die kunnen écht niet jaren wachten,” zegt Rooijmans.

 

Lees het volledige rapport hier (in het Engels)

#WetgevingNU

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws
7 juli 2022
Klachtenprocedure tegen C&A stelt teleur
Arbeiders kledingfabriek in Myanmar de dupe Vandaag publiceert de Klachten- en Geschillencommissie van het voormalige Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) haar definitieve uitspraak…