Uit recent onderzoek blijkt dat veel arbeidsters die kleding maken voor H&M onder de armoedegrens leven; ondanks de belofte van H&M’s om arbeidsters in de meest strategische toeleveranciers vanf 2018 een leefbaar loon te betalen. In mei dit jaar lanceerde Schone Kleren Campagne de “Turn Around, H&M!” campagne toen bleek dat H&M haar belofte niet kon waarmaken.
Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt dat arbeidsters in India en Turkije ongeveer 1/3de en arbeidsters in Cambodja minder dan de helft van het geschatte leefbare loon verdienen. In Bulgarije is het loon dat arbeidsters verdienen nog geen 10 procent van wat zij zouden moeten verdienen om zichzelf en hun families te kunnen onderhouden.

Overuren maken om te overleven
“De lonen liggen zo laag dat we overuren moeten maken om in onze basisbehoeften te voorzien,” zegt één van de geïnterviewde arbeidsters uit India. In drie van de zes onderzochte fabrieken overschrijdt het aantal overuren vaak het wettelijk toegestane maximumaantal werkuren en werken op zondag is geen uitzondering in de vier landen waar het onderzoek is uitgevoerd: Cambodja, India, Turkije en Bulgarije. Een Bulgaarse arbeidster vertelt: “Je komt de fabriek in om 8 uur ‘s morgens maar je weet nooit wanneer je weer weg kunt gaan. Soms gaan we pas om 4 uur ‘s de volgende ochtend naar huis”.

Flauwvallen op de werkvloer
Lage lonen, extreem veel overuren maken gecombineerd met de last van het dagelijkse huishoudelijk werk hebben veelal ondervoeding, oververmoeidheid en flauwvallen op de werkvloer tot gevolg. Zo blijkt uit het onderzoek dat 1/3 van de Indiase vrouwen en 2/3 van de Cambodjaanse arbeidsters wel eens is flauwgevallen tijdens het werk. Arbeidsters in Bulgarije zien dagelijks collega’s flauwvallen. Erger nog: een arbeidster in Bulgarije vertelt dat een collega is ontslagen nadat zij een keer was flauwgevallen tijdens werk.

H&M komt belofte niet na
Helaas wisten aan het begin van het jaar al dat H&M haar belofte niet zou kunnen nakomen, maar de resultaten uit het onderzoek over de lage lonen en gerelateerde arbeidsomstandigheden kwamen alsnog als een shock. H&M kan niet doen alsof ze op koers loopt terwijl hun arbeidsters worden gedwongen over te werken en nog steeds in armoede leven. We willen dat H&M met een roadmap komt met daarin concrete en meetbare stappen die resulteren in een leefbaar loon voor arbeidsters in de productieketen van H&M.

Gerelateerd nieuws