SKC heeft haar nieuwste position paper gepubliceerd over transparantie in de wereldwijde toeleveringsketens van kleding en textiel, in navolging van een eerder beleidsdocument uit 2016.

In de afgelopen vier jaar zijn er veel initiatieven opgezet op het gebied van openbaarheid van gegevens. 2016 was het jaar van de Transparency Pledge, ondersteund door een internationale coalitie van negen arbeids- en mensenrechtenorganisaties waaronder SKC. De Pledge vertgenwoordigt een minimumnorm voor kledingbedrijven: het online plaatsen van productielocaties. Tot op heden hebben 76 kledingbedrijven zich aangesloten (de volledige lijst is hier beschikbaar). Inmiddels hebben twaalf Nederlandse merken de Pledge ondertekend, en volgt er later dit jaar nog een aantal.

Nieuwe initiatieven

In de afgelopen vier jaar is er ook een reeks samenwerkingsverbanden opgezet op lokaal, regionaal of mondiaal niveau die maatschappelijk-verantwoord ondernemen en ethische normen bevorderen.

De Europese Unie heeft in 2016 een richtlijn over openbaarmaking van niet-financiële gegevens ingevoerd, die van grote bedrijven met een openbaar belang (zoals beursvennootschappen, banken, verzekeraars) vereist dat zij rapporteren over duurzaamheidsfactoren zoals milieu, personeel, sociale aspecten en mensenrechten. In een aantal lidstaten, waaronder Nederland, is de richtlijn al verankerd in nationale regelgeving.

Ons nieuwe position paper legt uit hoe SKC en de internationale Clean Clothes Campaign aankijken tegen deze ontwikkelingen. Want hoewel lovenswaardig, de daadwerkelijke impact is soms nogal beperkt en kan veel beter. Samenwerkingsverbanden zijn vrijwillig en worden vaak door het bedrijfsleven gedomineerd. De informatie die wordt gepubliceerd op grond van de Transparency Pledge is vooral kwantitatief en stelt belanghebbenden niet in staat om de arbeidsomstandigheden in de keten volledig te beoordelen. Daarnaast zou een aantal extra criteria behulpzaam zijn, bijvoorbeeld het aanleveren van de gegevens die automatisch en door middel van computerprogramma’s doorzocht kunnen worden.

Nieuwe eisen

SKC roept op tot een systeemwijziging, waarbij volledige transparantie van informatie verplicht is voor alle kledingmerken, detailhandelaren en leveranciers,inclusief informatie over het productieproces en de locaties, sociale aspecten – inclusief loonniveaus – en productlevenscyclus.

Het document formuleert ook een reeks eisen voor hervormingen die op Europees niveau moeten worden doorgevoerd, waaronder versterking van transparantie en wetgeving voor bedrijven om te waken over mensenrechten in hun internationale toeleveringsketens. Ook dient transparantie over de oorsprong van kleding te worden vergroot voor consumenten met informatie over het fabricageproces en -locaties, sociale aspecten en productlevenscyclus. Dit kan bijv. in de vorm van een elektronisch EU-productpaspoort. Ten slotte roepen we op tot wetgeving over minimum- en leefbare lonen, waarbij bedrijven worden verplicht transparant te zijn over de loonschalen in hun toeleveringsketens.

Bekijk hier de volledige position paper.

 

(FashionChecker maakt deel uit van de Filling the gap-campagne: een meerjarige campagne die tot doel heeft de kloof te dichten tussen armoedelonen en leefbaar loon, tussen lonen voor mannen en vrouwen, en transparantie in de kledingindustrie te verbeteren. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de EU. Onze visies zijn niet per se die van de EU of haar vertegenwoorders.)

Gerelateerd nieuws