In een nieuw rapport ‘Still Un(der)paid’ publiceert Clean Clothes Campaign een bijgewerkte schatting van het bedrag dat kledingarbeidsters niet of onderbetaald hebben gekregen in de periode van maart 2020 tot en met maart 2021.

 

Loonschuld

 

Hoewel kledingmerken als Nike, H&M, Inditex en Uniqlo weer winstgevend zijn, hebben veel kledingarbeidsters te maken met ernstige ontberingen; In een jaar van lockdowns en oneerlijke inkooppraktijken zoals het annuleren van bestellingen en eenzijdige prijsverlagingen, is het verschuldigde bedrag aan kledingarbeidsters naar schatting opgelopen tot 11,85 miljard USD (10 miljard Euro). Niks wijst erop dat dit een eindafrekening is.

 

In zeven productielanden in Azië voerde Clean Clothes Campaign onderzoek uit: Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Sri Lanka, Myanmar en Pakistan en maakte – op basis van aannames en gebruik makend van verklaringen en rapporten over de impact van de pandemie op de kledingindustrie – een schatting van de omvang van de schuld aan kledingarbeidsters. Deze berekening betreft niet alleen de landen in Azië, maar is geëxtrapoleerd naar de kledingindustrie wereldwijd.

 

Problemen verergerd tijdens pandemie

 

Het rapport schetst een zeer verontrustend beeld. Op Indonesië na, hebben alle arbeidsters in de onderzochte landen te maken met een loonkloof die tenminste twee keer groter is dan het gemiddelde maandloon. Naar schatting werden 1,6 miljoen arbeidsters in de zeven landen ontslagen tijdens de pandemie. Uit het CCC-onderzoek blijkt dat veel ontslagen arbeiders geen ontslagvergoeding hebben gekregen. Tijdens verlof – als gevolg van een lockdown of annulering van bestellingen – kregen arbeidsters slecht een klein percentage van het gebruikelijk loon, dat in elk geval ver onder een leefbaar loon ligt. Als gevolg hiervan lijden veel kledingarbeidsters honger en hebben hoge schulden.

 

Vakbonden proberen de impact van COVID-19 op kledingarbeidsters te verzachten door middel van sociale dialoog, maar door de pandemie is vakbondsvrijheid nog meer onder druk komen te staan. Vakbondsactiviteiten worden belemmerd door lockdown-maatregelen en tegengewerkt door fabriekseigenaren. In tenminste drie landen werd geweld gebruikt tegen vakbondsleden die lonen opeisten.

 

In verschillende regio’s van de wereld is het aantal COVID-infecties schrikbarend hoog. Veel landen zullen opnieuw in lock-down gaan. Zolang kledingmerken, werkgevers en overheden niet nu in actie komen zal de schuld aan kledingarbeidsters alleen maar groeien.

 

Bindende overeenkomst

 

De PayYourWorkers-coalitie roept kledingmerken op om een bindende overeenkomst te onderhandelen rondom loonzekerheid, ontslagvergoeding en versterking van arbeidsrechten. Een dergelijke bindende overeenkomst zal overeen moeten worden gekomen met vakbonden en werkgevers(organisaties) en verplicht individuele kledingmerken ervoor te zorgen dat arbeiders in toeleveringsketens het loon dat hen tijdens de COVID-19 pandemie toekomt krijgen uitbetaald naast ontslagvergoeding bij fabriekssluiting of in geval van ontslag, en dat fundamentele arbeidsrechten worden gerespecteerd.

Gerelateerd nieuws