Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn over passende zorgvuldigheid voor duurzaamheid bekendgemaakt. Deze richtlijn zou een mijlpaal kunnen betekenen in het verminderen van de negatieve effecten van bedrijven op mens en milieu wereldwijd. Meer dan 220 NGO’s en vakbonden uit de hele wereld verwelkomen het voorstel als een essentiële en langverwachte stap in de richting van een zorgplicht van bedrijven, maatschappelijk verantwoord ondernemen en toegang tot de rechter voor slachtoffers.

Het voorstel kent helaas een aantal grote tekortkomingen die ervoor kunnen zorgen dat de richtlijn niet het gewenste positieve effect heeft. De ondergetekende mensenrechten-, arbeids- en milieuorganisaties en -netwerken roepen het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om de tekst aan te scherpen in overeenstemming met wat EU-burgers, werknemers en gemeenschappen die wereldwijd door bedrijfsmisbruiken worden getroffen, luid en duidelijk hebben geëist.

De gezamenlijke verklaring bevat onze standpunten over hoe het voorstel kan worden verbeterd om te garanderen dat de wet doeltreffend zal voorkomen dat bedrijven schade toebrengen aan de mensenrechten, het milieu en het klimaat, en slachtoffers van misbruik door bedrijven toegang zal bieden tot doeltreffende rechtsmiddelen.

 

#WetgevingNU

 

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws