Een juridische analyse van bestaande en toekomstige due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten, die vandaag is gepubliceerd, toont aan dat kledingmerken zichzelf blootstellen aan aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s als ze geen vervolgovereenkomst ondertekenen van het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, dat over twee weken afloopt. Het rapport is een publicatie van het European Center for Constitutional and Human Rights, Worker Rights Consortium en Schone Kleren Campagne.

Het Bangladesh-akkoord houdt op te bestaan als er geen nieuwe overeenkomst wordt getekend. Ondanks hun beweringen dat zij de veiligheid van kledingarbeiders belangrijk vinden hebben merken als Aldi, C&A, H&M, Next en Primark zich niet uitgesproken voor voortzetting van de maatregelen. Het nalaten hiervan is in strijd met hun zorgplicht op het gebied van mensenrechten. In Frankrijk bestaat sinds 2017 wetgeving om deze zorgplicht voor grote bedrijven af te dwingen, en in Duitsland is zulke wetgeving in een vergevorderd stadium.

Miriam Saage-Maaß van het European Center for Constitutional and Human Rights twijfelt er niet aan: “Bedrijven die het Akkoord verlaten riskeren gerechtelijke procedures volgens zowel de Franse als binnenkort ook de Duitse wet. Volgens deze nieuwe wetten is een bedrijf aansprakelijk als werknemers in hun toeleveringsketen schade oplopen bij een fabrieksbrand of instorting van een gebouw en het merk niet aan zijn due diligence-verplichtingen heeft voldaan.”

Ook in EU-verband wordt er gewerkt aan regelgeving op het gebied van mensenrechten en internationale toeleveringsketens, zegt Bram Joanknecht van SKC. “Een element van deze wetgeving is steeds de inspanning die bedrijven moeten doen om schendingen te voorkomen en aan te pakken. En juist hier betekent het overeenkomen van juridisch-afdwingbare veiligheidsakkoorden voor kledingproducerende landen een grote stap om aan die inspanningsverplichtingen te voldoen.”

De Nederlandse overheid is voorstander van Europese regelgeving. Daarnaast pleiten diverse politieke partijen voor de invoering van nationale wetgeving op dit gebied. Dat niet alleen politici en mensenrechtenactivisten deze tendens serieus nemen maar ook het bedrijfsleven is duidelijk door de #wetgevingNU-petitie, die eerder dit jaar werd opgestart door een coalitie van organisaties en bedrijven en al ruim 33000 handtekeningen kreeg.

De deadline van eind augustus hangt vooralsnog als een zwaard van Damocles over het Bangladesh-akkoord. Steun daarom onze actie (https://ranaplazaneveragain.org/#act) verspreid deze info verder!

#ProtectProgress                  #WetgevingNU

Hier vindt je de volledige analyse

Gerelateerd nieuws
28 november 2023
SKC solidair met de burgers van Gaza
Foto: Elvert Barnes SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal…