Getuigen-ondertekenaars van het Bangladesh-akkoord waaronder Schone Kleren Campagne verwelkomen de overeenstemming die kledingmerken en vakbonden vandaag hebben bereikt over een nieuw internationaal akkoord voor gezondheid en veiligheid in de textiel- en kledingindustrie. De overeenstemming maakt een einde aan een lange periode van onzekerheid over het voortbestaan van het ‘Bangladesh-akkoord.’

Het nieuwe akkoord bevat alle essentiële elementen van het baanbrekende Akkoord-model: juridische afdwingbaarheid van de afspraken met merken, onafhankelijk toezicht op de naleving van de verplichtingen van merken, de verplichting om aan de leveranciers prijzen te betalen die voldoen om veilige werkplekken te creëren, en de verplichting om geen zaken meer te doen met een fabriek die weigert veilig te werken.

Dit model, dat talloze levens heeft gered in Bangladesh, zal nu ook worden uitgebreid naar andere landen waar de veiligheid van kledingarbeiders op het spel staat. Het is van essentieel belang dat deze uitbreiding snel wordt opgepakt ten behoeve van de textiel- en kledingarbeidsters die al jaren pleiten voor fabrieksveiligheid.

Een onafhankelijk Akkoord-secretariaat zal toezien of de merken hun verplichtingen nakomen. “Het Akkoord-model dat na het instorten van het Rana Plaza-gebouw is neergezet en dat indrukwekkende resultaten heeft, blijft behouden en zal worden uitgebreid,” zegt Ineke Zeldenrust, internationale coordinator bij SKC.

Deze overeenkomst voorziet in de langverwachte uitbreiding van het model, dat merken juridisch aansprakelijk stelt, naar andere landen waar het leven van arbeidsters nog steeds in gevaar is,” zegt Zeldenrust. “Wij zijn blij dat deze nieuwe overeenkomst nu internationaal wordt. In veel landen roepen vakbonden en maatschappelijke organisaties al jaren om een veiligheidsakkoord naar het voorbeeld van het Bangladesh Akkoord. We kijken er naar uit om het programma uit te kunnen breiden naar die landen waar de nood het hoogst is.”

Elk kleding- en textielmerk dat waarde hecht aan de constructie- en brandveiligheid van fabrieksgebouwen, zal deze nieuwe overeenkomst ondertekenen. Het is belangrijk dat merken en retailers die het originele Accord niet hebben ondertekend, nu ook gaan meedoen.”

Scott Nova, directeur van het Worker Rights Consortium: “Vroeger stierven er tientallen en honderden kledingarbeiders in Bangladesh bij het maken van t-shirts en truien voor ’s werelds toonaangevende kledingmerken. Het Akkoord maakte een einde aan die gruwel. Mits voldoende merken ondertekenen, zal deze nieuwe overeenkomst ervoor zorgen dat deze nooit meer terugkeert.”

Dit succes is mede te danken aan al diegenen die onze acties hebben ondersteund en onze petitie hebben ondertekend. Heel veel dank daarvoor!! De komende dagen beslissen individuele merken of zij het akkoord ondertekenen of niet.

#ProtectProgress

Gerelateerd nieuws
28 november 2023
SKC solidair met de burgers van Gaza
Foto: Elvert Barnes SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal…