Het klimaat is van iedereen!

Klimaatverandering is overal ter wereld een bedreiging voor het leven. Hittegolven of stormen, droogten of overstromingen, minder biodiversiteit en voedseltekorten, uiteindelijk raakt het ons allemaal. We zitten in hetzelfde schuitje.

Wij zijn organisaties uit alle hoeken van de samenleving die zich met deze verklaring verenigen voor het klimaat. Want klimaatverandering is niet alleen het probleem van natuur- en milieuorganisaties. Het klimaat is van iedereen. Een verantwoordelijkheid van iedereen.

Gelukkig is het nog niet te laat. Klimaatverandering kan gestopt worden, de oplossingen bestaan al en we weten precies wat er moet gebeuren. Het vereist enorme inspanning en moeilijke keuzes, maar er liggen ook geweldige kansen voor een groenere en eerlijkere wereld. De wereld die onze kinderen en kleinkinderen verdienen. Burgers, lokale overheden en bedrijven nemen het initiatief richting minder uitstoot en een duurzamere levensstijl, maar niet iedereen kan of wil mee.

De overheid zal dan ook het voortouw moeten nemen door echt harde keuzes te maken waarbij mens en natuur centraal staan en de vervuiler betaalt. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. Want ook al neemt de Nederlandse
regering recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat, het is bij lange na niet genoeg. Daarmee gaan we onze mooie wereld niet redden.

Publieke actie is dus keihard nodig om de urgentie te onderstrepen. Schoolstakingen, protesten, marsen – alles wat de overheid ertoe kan bewegen serieuze maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering, verdient onze steun.

Daarom steunen wij de wereldwijde klimaatstaking die op vrijdag 29 november ook in Nederland op heel veel plekken plaatsvindt en vragen we iedereen om deel te nemen. We roepen de overheid op om goed te luisteren naar de scholieren, bezorgde opa’s en oma’s, studenten, stakers, dierenbeschermers, wetenschappers en al die andere mensen die zich verenigen voor het klimaat.

Het klimaat is van ons allemaal en samen krijgen we Nederland in actie!

 

Voor een overzicht van stakingen en acties op vrijdag 29 november in heel Nederland, klik op fridaysforfuture.nl/overzicht-stakingen.

De Nederlandse actiedag is onderdeel van een wereldwijde campagne-week, meer info op globalclimatestrike.net en op

Gerelateerd nieuws