Meer dan 100 organisaties roepen op een einde te maken aan de politiek gemotiveerde vervolging van Tola Moeun. Tola is de directeur van Center for the Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) en een gerenommeerd bepleiter van arbeidsrechten in Cambodja.
Deze oproep staat in een open brief welke werd geschreven nadat openbare aanklagers in Cambodja verzochten over te gaan tot strafrechtelijke vervolging en voorlopige hechtenis van Tola en zijn twee medeverdachten, Pa Nguon Teang, een bepleiter van persvrijheid en Venerable But Buntenh, een activistische monnik. De beschuldigingen – zoals ook in de brief te lezen – zijn ongegrond en politiek gemotiveerd.

Samen met Amnesty International, Human Rights Watch en vele andere organisatie roept Schone Kleren Campagne de Cambodjaanse overheid op fundamentele mensenrechten te respecteren en de aanklachten tegen Tola en zijn twee medeverdachten te laten vallen.

Het is algemeen bekend dat het gerecht in Cambodja niet onafhankelijk is, maar aangestuurd wordt door politieke belangen van de zittende Cambodian People’s Party. De aanklachten vormen een poging om Cambodja’s vooraanstaande bepleiters voor arbeidsrechten de mond te snoeren en te straffen.

De vervolging van Tola en zijn twee medeverdachten past in de lijn van ontwikkelingen die in Cambodja plaatsvinden.  “De mensenrechten- en vakbondssituatie in Cambodja is behoorlijk verslechterd. Mensenrechtenactivisten die zich kritisch uitlaten over het regime worden ongenadig hard aangepakt en ook de vakbondsbeweging in het land wordt aangepakt. De overheid heeft een vakbondswet ingevoerd die het organiseren van arbeiders en collectieve arbeidsonderhandeling onmogelijk maken”, zegt Tara Scally van de Schone Kleren Campagne. “Tola heeft vele kledingarbeiders geholpen recht te behalen voor de raad van arbitrage. De overheid zal de zaak tegen hem en zijn medeverdachten moeten terugtrekken.”

Intrekken van de klacht dichtbij
Het ministerie van arbeid In Cambodja heeft de rechtbank verzocht om de aanklacht tegen Tola in te trekken. Dit is een hoopvol bericht dat laat zien dat de Cambodjaanse overheid openstaat voor eisen van internationale organisaties en bereid is haar aanpak te veranderen. De komende dagen zal het officiële besluit volgen. Tot die tijd loopt Tola nog steeds gevaar voor strafrechtelijke vervolging. Schone Kleren Campagne hoopt dat de klacht zo snel mogelijk wordt ingetrokken.

Gerelateerd nieuws