Bijna 5 jaar geleden – vlak na de ramp in Rana Plaza – werd het Bangladesh Veiligheidsakkoord opgericht. Het Akkoord heeft sindsdien al voor duizenden verbeteringen in levensgevaarlijke fabrieken gezorgd. Over 100 dagen precies houdt het Akkoord op te bestaan en treedt het vernieuwde Akkoord in werking, het 2018 Transition Accord. Schone Kleren Campagne spoort kledingmerken aan blijvend mee te werken aan een veilige kledingindustrie in Bangladesh en het 2018 Akkoord te tekenen.
Een dringende oproep aan Nederlandse kledingmerken om het nieuwe akkoord te tekenen!
Het 2018 Transition Accord betekent een voortzetting van een stevig en onafhankelijk inspectie- en verbeterprogramma op het gebied van gebouw- en brandveiligheid van kledingfabrieken. Dit is van belang zodat investeringen gedaan onder het huidige Akkoord en de vooruitgang die daarbij is geboekt niet verloren gaan, én om de kledingarbeiders de bescherming van het Akkoord te bieden. Gebouw- en brandveiligheid blijft een groot risico in Bangladesh. Het Akkoord heeft al veel van deze problemen opgelost.

Op dit moment hebben 109 internationale kledingmerken het 2018 Transition Accord getekend, maar nog niet alle Nederlandse merken hebben hun handtekening gezet, ook niet alle merken die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel tekenden.

Achterblijvers
Hoewel er al veel bedrijven getekend hebben, is de groep achterblijvers die hun verplichting niet nakomen altijd nog groter. Internationaal ontbreekt de handtekening van bijvoorbeeld Marks and Spencer, Next en Abercrombie & Fitch. In Nederland hebben bijvoorbeeld Bristol en The Sting nog niet bevestigd dat zij weer meedoen. Schone Kleren Campagne hoopt hun handtekening snel onder het Akkoord 2018 te kunnen zien.

 “Niet tekenen betekent dat kledingbedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen en accepteren dat arbeiders die hun kleding maken in levensgevaarlijke fabrieken blijven werken”, zegt Tara Scally, woordvoerder van Schone Kleren Campagne.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel beveelt deelnemende bedrijven aan het Bangladesh Veiligheidsakkoord te ondertekenen. Een aantal van bovengenoemde bedrijven zijn ook lid van het Convenant, maar hebben ondanks de aanbeveling nog niet getekend. Zo’n bewezen effectief programma als het Akkoord zou een verplichting moeten zijn binnen het Convenant maar dat is het niet, Schone Kleren Campagne vind dat onbegrijpelijk. De veiligheid van kledingarbeiders zou voorop moeten staan in de plannen van aanpak van de merken van aangesloten bedrijven.

  “Niet tekenen van het 2018 Akkoord, betekent dat over 100 dagen arbeiders in fabrieken werken die niet langer gemonitord worden. Het Akkoord is een bewezen en resultaatgericht programma dat al veel veiligheidsproblemen heeft aangepakt. Het is onbegrijpelijk dat het kledingconvenant dit niet als ondergrens hanteert en dus verplicht maakt voor bedrijven die in Bangladesh hun kleding laten maken”, zegt Tara Scally.

Waarom het Bangladesh Akkoord?
Door de instorting van het Rana Plaza gebouw kwamen 1.134 kledingarbeiders om het leven. In de nasleep van deze tragedie werd het Bangladesh Veiligheidsakkoord opgericht, een juridisch bindend akkoord tussen bedrijven en vakbonden. Het Akkoord heeft veel vooruitgang geboekt door alle inspecties en verbeteringen, klachtenafhandeling, trainingen aan arbeiders en het opzetten van werknemerscomités. Maar zolang de Bengaalse overheid nog niet klaar is om alle taken en verantwoordelijkheden over te kunnen nemen moet het Akkoord worden voortgezet.

Gerelateerd nieuws