Een belangrijke overeenkomst in Sri Lanka om ernstige uitwassen van de COVID-pandemie tegen te gaan werd vlak voor de jaarwisseling bereikt. Vakbonden en werkgevers in de kledingindustrie, één van de belangrijkste economische sectoren van het land, zijn overeengekomen stappen te ondernemen om de veiligheid en werkomstandigheden op de werkvloer te verbeteren. Daarnaast moet de overeenkomst er voor zorgen dat vakbondsvrijheid in de sector verbetert.

De betrokken vakbonden maken deel uit van het internationale netwerk van SKC. Zij schrijven: “Dit is […] de eerste keer dat werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers het eens zijn geworden over maatregelen om gezondheid op de werkplek te verbeteren, via gezondheidscomités waar beide zijden vertegenwoordigd zijn.”

SKC is blij met de overeenkomst omdat het een schrijnende situatie verbetert, die sinds corona nog ernstiger was geworden. De pandemie heeft verwoestende gevolgen gehad voor het welzijn, de gezondheid en de rechten van de ongeveer 300.000 kledingarbeiders in Sri Lanka, zoals niet-betaling van lonen en bonussen, aanvallen op vakbonden en hun leden, en meerdere COVID-19-uitbraken in fabrieken die hebben geleid tot nieuwe infectiegolven in het hele land. Kledingfabrikanten hebben deze crisis verder verergerd door eerdere overeenkomsten niet na te leven en door de weigering om werknemersvertegenwoordiging op te nemen bij het maken van beleid en beslissingen over maatregelen tegen de pandemie.

“Deze overeenkomst helpt enigszins om de machtsongelijkheid tussen werknemers en werkgevers te herstellen,” zegt Ineke Zeldenrust van SKC.

Toch is er veel meer nodig: het complexe onderwerp van lonen is nog niet in het akkoord opgenomen. Arbeiders in Sri Lanka, net als in veel andere kledingproductielanden, worden sinds het begin van de pandemie systematisch onderbetaald. Bovendien profiteren zij niet mee van de groeiende export van de Sri Lankaanse kledingindustrie en krijgen ze nog steeds armoedelonen. Dit moet dringend worden aangepakt, zowel door? fabriekseigenaren als door internationale kledingmerken en detailhandelaren die hun producten in Sri Lanka laten maken.

Gelukkig hebben de vakbonden en werkgevers, los van het nieuwe akkoord, ook overeenstemming bereikt om de dialoog voort te zetten om het probleem van loonverlies tijdens de pandemie te onderzoeken en aan te pakken. Kledingmerken en retailers hebben – met hun financiële macht en oneerlijke inkooppraktijken – een verantwoordelijkheid om het probleem van de onbetaalde lonen te helpen oplossen. SKC hoopt dat er op de korte termijn een transparante oplossing komt om werknemers het achterstallig loon te betalen.

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws