SKC heeft een nieuwe pan-Europese loonstandaard gelanceerd om een einde te maken aan armoedelonen in de kledingindustrie in Oost- en Midden-Europa. De ‘Europe Floor Wage’ berekent voor vijftien Europese landen wat een minimaal ‘leefbaar loon’ is in nationale valuta. Lonen in deze regio behoren tot de laagsten ter wereld wanneer vergeleken met de kosten van levensonderhoud.

Meer dan 2,3 miljoen arbeiders – voornamelijk vrouwen – werken in de kledingindustrie in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa. Zij verdienen armoedelonen. De wettelijke minimumlonen in deze landen liggen ver onder de door de EU vastgestelde armoedegrens.

“Made in Europe” betekent lang niet altijd dat de kleding onder goede arbeidsomstandigheden is geproduceerd. Als je deze lonen afzet tegen de kosten van levensonderhoud in deze landen, dan zijn de lonen nog slechter dan in sommige Aziatische productielanden.

‘Leefbaar loon’ is een mensenrecht is dat onder meer door de EU en VN wordt erkend. Een voltijds leefbaar loon van een werkweek van maximaal 48 uur moet kunnen voorzien in bestaansminima onder zoals onderdak, voldoende voeding, medische kosten, onderwijs, transport, kleding en spaargeld voor de inkomensverdiener en haar of zijn gezin. In de meeste kledingproductielanden is de waarheid anders: de wettelijke minimumlonen zijn erg verouderd en zo laag dat de kledingsarbeidsters in armoede worden gehouden.

Mede door deze lage loonkosten zijn de winsten van kledingmerken en detailhandelaren in de toeleveringsketens van de kledingindustrie zelfs tijdens de pandemie aanzienlijk. Merken dreigen om de productie naar elders te verplaatsen als de lonen stijgen, zij gaan altijd op zoek naar de landen met de laagste lonen. Wanneer merken de macht hebben om de prijzen onder druk te zetten, wordt de onderhandelingspositie van arbeiders en vakbonden verzwakt.

 

 

 

 

De ‘Europe Floor Wage’ die nu door SKC is ontwikkeld biedt een grensoverschrijdende standaard voor leefbare lonen gebaseerd op de kosten van levensonderhoud in vijftien Europese kledingproducerende landen, waaronder zeven EU-lidstaten. De methodologie voor de benchmark is ontwikkeld op basis van zes jaar grondig onderzoek en van eerdere ervaringen met de Asia Floor Wage Alliance sinds 2007.

“De European Floor Wage-benchmark is een instrument om merken en regeringen te laten zien welk loon nodig is om van te leven en het kan door werknemers en vakbonden worden gebruikt om hun onderhandelingspositie te versterken,” zegt Mario Ivekovic, voorzitter van vakbond Novi Sindikat in Kroatië. “Daarom eisen wij dat modemerken en retailers meetbare stappen zetten voor al hun toeleveringsketens om ervoor te zorgen dat kledingarbeiders binnen een redelijke termijn een leefbaar loon krijgen.”

SKC dringt er bij regeringen op aan het mensenrecht van werknemers op een leefbaar loon te beschermen en realistische wettelijke minimumlonen in te voeren.

Meer info? Lees verder op de website van de internationale SKC (Engelstalig).

 

 

Gerelateerd nieuws