Nieuw brand en gebouwveiligheidsinitiatief (LABS) in India, ontwikkeld door het Nederlandse IDH, negeert essentiële lessen uit het verleden en baart Schone Kleren Campagne zorgen.

Een initiatief voor brand en gebouwveiligheid dat vandaag in India wordt gelanceerd, gericht op het verbeteren van de veiligheid voor arbeidsters in de kledingindustrie in India, negeert de stem van arbeidsters en dreigt fouten uit het verleden te repliceren. Hoewel het ‘Life and Building Safety Initiative'(LABS) beweert te leren van het Bangladesh veiligheidsakkoord – een succesvol programma dat fabrieken in Bangladesh veilig maakte na de instorting van het Rana Plaza-gebouw, negeert het de meest essentiële elementen van dit akkoord.

LABS ontwikkeld door het Nederlandse ‘Initiatief Duurzame Handel’ (IDH), lanceerde eerder deze maand zijn veiligheidsprogramma in Vietnam en lanceert vandaag zijn India programma. Deelnemende bedrijven zijn Bestseller, Gap Inc., PVH, Target, VF Corporation en Walmart. LABS heeft aangekondigd in 2020 uitbreiding naar Pakistan en Cambodja te voorzien. Schone Kleren Campagne is bezorgd omdat dit initiatief beslist niet tot veiligere fabrieken zal leiden en betreurt het ten zeerste dat lokale vakbonden en dus arbeidsters niet betrokken worden.

Het gebrek aan brand en gebouwveiligheid in de kledingindustrie kwam wereldwijd in het nieuws nadat 1.134 werknemers stierven bij de instorting van het Rana Plaza-gebouw in 2013 in Bangladesh. Dit leidde tot de oprichting van het Akkoord voor brand en gebouwveiligheid in Bangladesh (het Bangladesh Akkoord), een baanbrekend juridisch bindend en afdwingbaar akkoord met ongekende niveaus van transparantie en betrokkenheid van kledingarbeidsters.

LABS belooft “voort te bouwen op de lessen en ervaringen” uit Bangladesh. Dit bracht verschillende nieuwsberichten ertoe te melden dat het LABS-programma gebaseerd is op het succesvolle Bangladesh akkoord. LABS is echter een vrijwillig initiatief zonder vakbondsparticipatie en zonder bindende mechanismen om de deelnemende merken verantwoordelijk te houden. Hoewel LABS beweert dat transparantie een van haar belangrijkste uitgangspunten is, staan belangrijke gegevens die LABS belooft openbaar te maken, zoals de normen en fabrieksbeoordelingen, nog steeds in het uitsluitend voor leden beschikbare deel van haar website.

Het meest opvallende is dat LABS, zelfs als fabrieken er consequent niet in slagen problemen op te lossen die door LABS aan het licht zijn gebracht, het aan de deelnemende bedrijven laat te beslissen of ze bij deze fabrieken willen blijven inkopen. In plaats van eigen ingenieurs in dienst te nemen en op te leiden zoals binnen het Bangladesh Akkoord, vertrouwt LABS op dezelfde ‘social audit bedrijven’ die in het verleden geen rampen hebben kunnen voorkomen, waaronder de voorzienbare ramp van Rana Plaza en de dodelijke fabrieksbranden van Tazreen en Ali Enterprises in 2012.

“Het LABS programma om fabrieken te inspecteren zonder er uiteindelijk voor te zorgen dat de gevonden veiligheidsrisico’s worden aangepakt, is een ramp die staat te gebeuren. Merken als Walmart, wiens audits de dodelijke brand in de Tazreen-fabriek niet hebben kunnen voorkomen, moeten weten dat dergelijke valse garanties dodelijke gevolgen hebben. Het Bangladesh akkoord is een zorgvuldig samengesteld pakket maatregelen dat de vele tekortkomingen van ‘social audits’ omzeilt. Als je er bepaalde elementen uithaalt, wordt het resultaat zinloos” zegt Ineke Zeldenrust van Clean Clothes Campaign.

“Een geloofwaardig, efficiënt en afdwingbaar mechanisme kan alleen worden opgezet via een overeenkomst met lokale vakbonden. Het niet betrekken van vakbonden bij de totstandkoming van dit programma toont het gebrek aan respect en ongevoeligheid voor kledingarbeidsters” zegt Ashim Roy, president van de Indiase vakbond Mill Mazdoor Panchayat.

De aankondiging dat het initiatief binnenkort ook zijn activiteiten naar Pakistan zal uitbreiden, is met name zorgwekkend omdat het zal concurreren met reeds bestaande vakbondsinitiatieven die bezig zijn om een Pakistan Akkoord te sluiten gelijk aan het Bangladesh Akkoord. “Veilige arbeidsomstandigheden, die de levens van miljoenen arbeidsters in de toeleveringsketens van kleding veiligstelt, kan alleen worden bereikt als arbeidsters en hun vertegenwoordigers betrokken zijn en een zinvolle stem hebben bij het creëren van een mechanisme of regeling samen met andere belanghebbenden,” zegt Nasir Mansoor van de Pakistaanse nationale vakbondsfederatie.

Schone Kleren Campagne roept kledingbedrijven op voort te bouwen op de norm die met het Bangladesh Akkoord is gezet en kledingarbeidsters en vakbonden ten aller tijden te betrekken en een duidelijke stem te geven bij de totstandkoming van nieuwe initiatieven . Dit betekent dat, met name in Pakistan, bedrijven vakbondsinitiatieven zouden moeten omarmen in plaats van zich aan te sluiten bij vrijwillige, niet-afdwingbare, door bedrijven aangestuurde programma’s zoals LABS.

Gerelateerd nieuws