33 Kledingbedrijven waaronder G-Star RAW, Hema, Prénatal, Schijvens en Zeeman hebben hun handtekening gezet onder het Pakistan Akkoord, een veiligheidsprogramma die kledingfabieken in Pakistan veiliger moet maken. Ondertekenaars zijn verder onder meer: H&M, Inditex (Zara), Primark, Asos, C&A, Next en PVH (Calvin Klein).

Schone Kleren Campagne verwelkomt de brede steun voor het Pakistan Akkoord, dat gebaseerd is op het model van het Internationale Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie. “Meer dan dertig merken die het Internationaal Akkoord hebben getekend, hebben zich nu ook aangesloten bij het Pakistan Akkoord, waaronder enkele van de grootste inkopers uit het productieland. We verwachten dat alle Internationaal Akkoord-ondertekenaars met productie in Pakistan binnenkort ook zullen toezeggen,” aldus Christa de Bruin. Tevens dringt Schone Kleren Campagne er bij merken die tot nu toe geweigerd hebben het Akkoord te tekenen – zoals Levi’s en IKEA – op aan, om dit nu wel te doen.

Nasir Mansoor, secretaris-generaal van de Nationale Vakbondsfederatie in Pakistan vertelt: “We weten dat merken als Levi’s en IKEA eerder geen verantwoordelijkheid hebben genomen door te weigeren het Bangladesh Akkoord te ondertekenen. We hopen dat ze zich zullen bedenken nu arbeiders in Pakistan eindelijk ook een kans op veiligere werkplekken krijgen. Nog maar een jaar geleden stierven vier mensen in een fabriek in Karachi waar Levi’s inkoopt. Het Pakistan Akkoord tekenen biedt de enige geloofwaardige route voor merken om fabrieksveiligheid te garanderen.”

Vakbonden in Pakistan hebben jarenlang gewerkt aan een veiligheidsovereenkomst voor de kleding- en textielsector. Zehra Khan, secretaris-generaal van de Home Based Women Workers Federation: “We zijn blij dat kleding- en textielarbeiders in Pakistan binnenkort niet meer voor hun leven hoeven te vrezen op het werk. Fabrieken zullen grondige veiligheidsinspecties krijgen en arbeiders zullen een beroep kunnen doen op het klachtenmechanisme. Werknemers in andere landen zouden niet langer moeten wachten op een dergelijk veiligheidsakkoord.”

Achtergrond

Op 14 december 2022 werd bekend dat het Internationale Akkoord-programma wordt uitgebreid naar Pakistan, het eerste land na Bangladesh. Het Akkoord-model is succesvol gebleken in het veilig maken van kleding- en textielfabrieken dankzij het bindende karakter, de gelijke zeggenschap voor vakbonden, een hoge mate van transparantie en de verplichting voor merken om ervoor te zorgen dat hun leveranciers in staat zijn om noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Sinds de oprichting van het Akkoord in Bangladesh (2013) is meer dan 90% van alle gevonden veiligheidsrisico’s in fabrieken in het land aangepakt, waardoor meer dan 2 miljoen werknemers in veiliger fabrieken werken. Daarnaast hebben 1,8 miljoen werknemers veiligheidstrainingen gevolgd en zijn er meer dan 1.700 gezondheids- en veiligheidsklachten ingediend bij het klachtenmechanisme.

De lijst van ondertekenaars van het Pakistan Akkoord en meer informatie over het Pakistan Akkoord is te vinden op https://internationalaccord.org

Gerelateerd nieuws