Vandaag vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Oeigoerse dwangarbeid en de impact op internationale toelveringsketens. Samen met andere Nederlandse leden van de Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region heeft SKC de Tweede-Kamerleden van informatie voorzien ter voorbereiding op dit gesprek. Het is belangrijk dat kledingmerken de Call to Action van de coalitie ondersteunen en transparantie over hun toeleveringsketens vergroten. Onze inbreng is hier te vinden.

 

 

 

Gerelateerd nieuws
28 november 2023
SKC solidair met de burgers van Gaza
Foto: Elvert Barnes SKC veroordeelt ten zeerste het collectief straffen van en de mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking van Gaza en andere schendingen van het internationaal…