Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, medical care, necessary social services, and the right to security.

United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 25

Kledingmerken zeggen vaak dat zij zich inzetten voor het recht op een leefbaar loon voor kledingarbeiders in hun wereldwijde toeleveringsketens. Maar hoeveel krijgen kledingarbeiders daadwerkelijk betaald?

“Filling the Gap: achieving living wages through improved transparency” is een drie-jarig project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Dit project wordt gedragen door organisaties uit het internationale netwerk van de Schone Kleren Campagne in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Finland, Italië, Polen, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Indonesië, China en India.

Ondanks veel aandacht voor de problemen in de kledingindustrie en vooruitgang op een aantal terreinen is er wat betreft het aanpakken van hongerlonen nog maar bitter weinig vooruitgang te melden. Onderzoek wijst uit dat geen enkel kledingbedrijf in staat is aan te tonen dat kledingarbeidsters en -arbeiders in hun toeleveringsketens in Azië, Afrika, Latijns Amerika of Oost-Europa genoeg betaald krijgen om aan de armoede te ontsnappen.

Ook al hebben veel merken leefbaar loon opgenomen in hun gedragscodes, in de meeste gevallen blijft dit bij een loze belofte of goede intenties. Er moet meer gebeuren. Slechts een klein deel van de prijs van een product gaat naar arbeiders.

De laatste jaren zien we een positieve toename van het aantal kledingbedrijven dat transparant is over waar hun kleding wordt gemaakt. Steeds meer bedrijven tekenen de Transparency Pledge en publiceren fabriekslocaties. Er zijn ook altijd nog teveel kledingmerken die weigeren dat te doen, maar er is zeker sprake van vooruitgang.

Het is hoog tijd dat belanghebbenden zoals arbeidsorganisaties en vakbonden ook inzage krijgen in hoe er wordt gewerkt aan een leefbaar loon voor kledingarbeiders.

Onderzoek

Wij hebben onderzoek gedaan naar bestaande data en nieuw bewijs dat we beschikbaar willen stellen aan consumenten, arbeiders, organisaties en anderen die opkomen voor een leefbaar loon. Hiertoe hebben we de online portal FashionChecker  ontwikkeld.

We willen op een gebruiksvriendelijke manier laten zien wat kledingmerken doen om een leefbaar loon te garanderen. We moedigen bedrijven aan transparant te zijn over waar ze nu staan, wat hun plannen zijn om verbeteringen door te voeren en hoe ze dat meten. We willen dat consumenten beter inzicht krijgen in welk deel van de prijs van een kledingstuk naar kledingarbeiders gaat.

We willen dit samen doen met arbeiders, vakbonden, ngo’s, consumenten en iedereen die wil meehelpen om de industrie in de goede banen te leiden.

Waar zijn we nu?

De eerste informatie van onze onderzoek bij merken en in fabrieken is gepubliceerd in de online portal en door een rapport dat deze berg gegevens analyseert. Wij zullen nu onze informatie jaarlijks blijven updaten, en het aantal merken dat onder de loep ligt, uitbreiden.

In een aantal landen wordt informatie ingezameld over lonen, kosten in levensonderhoud en werkuren van kledingarbeid(st)ers. Ook verzamelen we informatie die we krijgen van onderzoekers uit het netwerk van Schone Kleren Campagne en wetenschappelijke onderzoeksinstituten en -bronnen.

We willen de informatie die we verkrijgen op fabrieksniveau linken aan de merken waar de fabrieken aan leveren.

We hebben vragen gestuurd naar kledingmerken en onderzoeken internet en handels-databases om te zien wat er wordt vermeld over het loonniveau in fabrieken waar zij inkopen. We vragen naar toezeggingen, welke verplichting zij zijn aangegaan, en wat de plannen zijn, in welk tijdspad, om een leefbaar loon te realiseren.

De verzamelde informatie zal beschikbaar worden gemaakt door middel van een rapport en via een online portal waar gezocht kan worden naar specifieke gegevens. De gegevens zullen de komende jaren worden aangevuld en actueel gehouden.

In Nederland bienden we handelingsperspectieven aan aan verschillende doelgroepen om deze campagne te steunen, en we richten ons tot de politiek om ervoor te zorgen dat er een wet komt waarin een leefbaar loon in internationale toeleveringsketens is vastgelegd.

De campagne is in juni 2020 van start gegaan, zie hier een video van de lancering in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.

Volg de ontwikkelingen onderaan op deze pagina….

of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Deze campagne is mogelijk gemaakt met financiering van de Europese Unie. De inhoud van de campagne is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Schone Kleren Campagne en komt niet noodzakelijk overeen met de standpunten van de Europese Unie.

Gerelateerd nieuws