Ondanks beloftes van de Zweedse modegigant H&M zijn haar belangrijkse fabrieken in Bangladesh nog steeds niet veilig. Dit blijkt uit nieuw onderzoek gedaan door vier arbeidsrechtenorganisaties.
Kledingfabrieken H&M in Bangladesh nog steeds onveilig
De vorderingen van verbeteringen in 32 van de belangrijkste toeleveranciers van H&M op het gebied van brand- en bouwveiligheid zijn tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat de hoognodige verbouwingen in deze kledingfabrieken ernstig achterlopen. Hierdoor riskeren tienduizenden kledingarbeidsters die H&M kleding maken nog steeds dagelijks hun leven. Schone Kleren Campagne roept H&M daarom op haast te maken met de maatregelen die nodig zijn om de kledingarbeiders in Bangladesh te beschermen.

Ruim twee en half jaar nadat H&M het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekende, zou ze toch alle verplichte maatregelen hebben moeten kunnen uitvoeren. De realiteit is echter dat bijna geen een van de H&M fabrieken veilig te noemen is.

Doe mee!
Dit moet veranderen. Teken de petitie en roep H&M op haast te maken haar onveilige fabrieken aan te pakken.

Over het onderzoek
Het onderzoek is een update van een rapport uit september 2015. De update is gebaseerd op nieuwe publiek toegankelijke documenten uit januari 2016. De update toont opnieuw aan dat H&M’s toeleveranciers achter op schema lopen bij renovaties en het corrigeren van gevaren. Het onderzoek is uitgevoerd door Schone Kleren Campagne, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network en Worker Rights Consortium.

De belangrijkste gevaren:
Bij meer dan 50% van de fabrieken ontbreekt nog altijd een adequate branduitgang;
In 13% van de fabrieken (vergeleken met 16% in september 2015) zijn deuren nog niet vervangen;
38% van de fabrieken (vergeleken met 55% in september) heeft schuifdeuren en -hekken nog niet verwijderd,
55% is nalatig geweest met het installeren van brandwerende deuren en afgesloten trappenhuizen (vergeleken met 61% in september).
Door deze gevaren lopen kledingarbeidsters een groot risico om de voet te worden gelopen in geval van nood. Dit is helaas veelvuldig voorgekomen.

Maar kleine stappen gezet
Het rapport laat ook kleine vooruitgang zien. Hoewel over het geheel genomen het aantal uitstaande renovaties op het gebied van brand-, electra en gebouwveiligheid hoog blijft (37%), is het aantal dat geoormerkt staat als “achter op schema” in de 32 onderzochte fabrieken gedaald.

Daarbij moet worden aangemerkt dat deze daling grotendeels komt doordat deadlines zijn opgeschoven. Eerder nog dan dat renovaties volledig op tijd zijn uitgevoerd.

H&M moet haast maken met veilige fabrieken
We zijn blij dat de druk op H&M na ons eerste rapport heeft geresulteerd in een paar recente verbeteringen, maar we zijn tegelijk onthutst dat er nog zoveel te doen blijft. We dringen er bij H&M op aan om te zorgen dat er voldoende financiering is die nodig is om maatregelen door te voeren voor de veiligheid van kledingarbeiders, en een einde te maken aan de vertragingen. Om de een of andere reden lukt het H&M wel om meer winst te behalen in een extreem competitief klimaat, maar niet om ervoor te zorgen dat toeleveranciers de meest eenvoudige maatregelen treffen.

Gerelateerd nieuws