Nadat SKC en SOMO op 29 juni een rapport publiceerden over gebrekkige imvo-rapportages van kledingmerken die zijn aangesloten bij het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel, hebben Tweede-Kamerleden van de Socialistische Partij, ChristenUnie en de Partij van de Arbeid vragen hierover gesteld aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
De publicatie bekritiseert de zgn. due diligence-rapportages van kledingmerken op het gebied van mensenrechten in hun internationale toeleveringsketens. Lees daarover hier meer.

De Kamerleden Alkaya (SP), Van den Hul (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) hebben de minister op 3 juli de volgende vragen voorgelegd:

1. Bent u bekend met het rapport over de rapportering van de bedrijven aangesloten bij het textiel convenant, van SOMO en de Schone Kleren Campagne?{1} Wat is uw appreciatie van het rapport?
2. Hoe kan de rapportering over gepaste zorgvuldigheid verbeterd worden? Hoe ziet u uw rol daarin?
3. Deelt u de conclusie dat de transparantie van de rapportering over het beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van de bedrijven nog veel aan kwaliteit te winnen heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?
4. Klopt het dat bedrijven geen betekenisvolle rol voorzien voor belanghebbenden, zoals de werknemers in fabrieken, in hun IMVO-beleid? Kunt u uw antwoord toelichten?
5. Hebben de bedrijven aangesloten bij het textielconvenant allemaal een access to remedy mechanisme? Zo ja, waarom ontbreekt het aan communicatie hierover? Zo nee, worden daartoe stappen ondernomen?
6. Bent u bereid dit rapport aan de orde te stellen bij de stuurgroep van het textielconvenant? Zo ja, kunt u daarover rapporteren aan de Kamer? Kunt u uw antwoord toelichten?
7. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelstelling van het textielconvenant voor het realiseren van een leefbaar loon in 2020?
8. Kunt u een rol spelen in het verbeteren van het inzicht over de vrijheid van associatie in de productieketen van de betrokken bedrijven? Kunt u uw antwoord toelichten?
9. Bent u bereid om zowel de Sociaal Economische Raad (SER) als de bedrijven die partij zijn bij het textielconvenant aan te sporen de aanbevelingen van dit rapport ter harte te nemen?
{1} Schone Kleren Campagne en SOMO, 29 juni 2020, “Vrijwillige rapportages van kledingbedrijven over internationaal maatschappelijk-verantwoord ondernemen zijn onder de maat”
Tot zover de Kamervragen. De minister heeft drie werkweken de tijd om haar respons te geven. Gezien het zomerreces van de Tweede Kamer kan het antwoord later worden ontvangen.

Gerelateerd nieuws
7 juli 2022
Klachtenprocedure tegen C&A stelt teleur
Arbeiders kledingfabriek in Myanmar de dupe Vandaag publiceert de Klachten- en Geschillencommissie van het voormalige Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) haar definitieve uitspraak…