Een arbeidsrechtenorganisatie uit Myanmar (Birma) dient samen met SKC en SOMO een klacht in over kledingbedrijf C&A bij de klachten- en geschillencommissie van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Reden is de ondermaatse inspanning van C&A om problemen aan te pakken bij kledingfabriek in Myanmar. Het management van de fabriek richtte in 2018 een nieuw-opgerichte vakbond te gronde en dwong werknemers akkoord te gaan met een ongunstig bonussysteem. De drie organisaties hopen dat de klachtenprocedure het winkelbedrijf aanzet om alsnog in actie te komen.

“C&A profileert zich graag als voorloper op het gebied van maatschappelijk-verantwoord ondernemen, maar laat tegelijkertijd de flagrante schendingen van arbeidsrechten in de productieketen voortduren,” zegt Pauline Overeem, Senior-Onderzoeker bij SOMO. “Dat is het kledingconvenant onwaardig. Deze zaak is een belangrijke testcase voor het functioneren van het klachtenmechanisme en voor de geloofwaardigheid van het van het kledingconvenant.”

 

Problemen bij de kledingfabriek

C&A is een belangrijke afnemer van de desbetreffende kledingfabriek in Yangon, de hoofdstad van Myanmar.

Na verhoging van het wettelijk minimumloon in mei 2018 voerde het management een nieuw bonus-systeem in. Werknemers vreesden hogere productiedoelen en minder bonus, wat de loonsverhoging teniet zou doen, en legden op 4 juni 2018 spontaan en massaal het werk neer om tegen de nieuwe regeling te protesteren. Een gemeentelijke arbeidsgeschillencommissie stelde de werknemers in het gelijk, maar het management dwong werknemers alsnog akkoord te gaan met het nieuwe systeem.

Verontwaardigde werknemers zetten daarop een vakbond op, maar door middel van een effectieve treitercampagne wist het management deze ontwikkeling in de kiem te smoren. Pesterijen en intimidatie leidden tot het ontslag en gedwongen vertrek van werknemers die een sleutelrol hadden gespeeld in de jonge vakbond. Op dit moment is er geen vakbond actief in de fabriek.

 

C&A spreekt fabriek niet aan op onrechtmatige activiteiten

Gedurende bijna twee jaar – van juli 2018 tot en met april 2020 – hebben de lokale organisatie, SKC en SOMO geprobeerd om in dialoog met C&A tot een oplossing te komen voor de problemen, helaas zonder resultaat.

 

Onafhankelijke klachtencommissie moet zich uitspreken

Het kledingconvenant heeft een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie. Benadeelden in de internationale kleding- en textielketens van bij het convenant aangesloten bedrijven kunnen een klacht indienen wanneer zij vinden dat hun rechten worden geschonden. Aangezien bovengenoemde dialoog geen resultaat opleverde, wenden SKC en SOMO zich vandaag tot de klachtencommissie. De hoop is dat hierdoor C&A nu wel zijn verantwoordelijkheid neemt en het management van de fabriek aanspreekt om vakbondsvrijheid te waarborgen en de ten onrechte ontslagen werknemers en zij die gedwongen werden om te vertrekken, weer in dienst te nemen.

 

– 2 juli 2020 –

 

UPDATE

Eind juli 2020 heeft de Klachten- en Geschillen-Commissie van het Convenant laten weten de klacht daadwerkelijk in behandeling te zullen nemen.

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws
7 juli 2022
Klachtenprocedure tegen C&A stelt teleur
Arbeiders kledingfabriek in Myanmar de dupe Vandaag publiceert de Klachten- en Geschillencommissie van het voormalige Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) haar definitieve uitspraak…