Campagne

Kleren

Schone

Vacature: Bestuurslid HR

Schone Kleren Campagne/Clean Clothes Campaign

In verband met het vertrek van het bestuurslid met de HR portefeuille zoeken we voor het bestuur van Schone Kleren Campagne/ Clean Clothes Campaign (SKC/CCC) een opvolger. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een brede organisatorische achtergrond en internationale ervaring, opgedaan bij een non-profit of semi-profit organisatie.

De organisatie

Stichting SKC/CCC zet zich in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Dat doen we door middel van campagne en lobby voor bindende regelgeving voor bedrijven, en bindende afspraken tussen vakbonden en kledingmerken, waar het ‘Bangladesh Safety Accord’ een voorbeeld van is. Voor meer informatie over onze missie en activiteiten, bezoek onze website https://cleanclothes.org

De stichting bestaat meer dan 30 jaar en heeft een bijzondere organisatiestructuur, er is geen hiërarchie, besluiten worden genomen op basis van consensus, en iedereen verdient hetzelfde salaris.

Er zijn 29 medewerkers in dienst, van wie er 25 in Amsterdam en vier vanuit het kantoor in Brussel werken. Het organisatiebudget bedraagt ruim drie miljoen euro. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 230 organisaties en vakbonden.

Het onbezoldigde bestuur is op het gebied van financiën en personeel beslissingsbevoegd en volgt op overige zaken de inhoudelijke en beleidsmatige keuzes van het netwerk. Het Clean Clothes Campaign netwerk stelt vierjaarlijks een strategisch framework vast op basis waarvan de SKC/CCC staf haar strategieën en activiteiten bepaalt.

De organisatie opereert in een zeer dynamische en uitdagende omgeving. Dit vraagt ​​van zowel staf- als bestuursleden een flexibele instelling en de vaardigheid om te improviseren. Het bestuurslid HR is lid van een vijfkoppig bestuur dat collegiaal opereert. De gedrevenheid van de medewerkers voor het werk en de betrokkenheid bij de kledingarbeid(st)ers zijn groot; het werk is nooit af en wordt verricht op basis van een sterk onderling vertrouwen.

Bestuurslid HR Schone Kleren Campagne/Clean Clothes Campaign

Het bestuur van SKC/CCC bestaat uit vijf leden. Elk lid heeft een eigen portfolio: financiën, fondsenwerving, marketing, HR en juridische en algemene zaken. Gedurende het jaar beslist het bestuur over voorstellen van en over het personeel.

Het bestuur streeft een diverse samenstelling na die de verschillende achtergronden en culturen in het personeelsbestand weerspiegelt en we zijn dan ook op zoek naar kandidaten met een verscheidenheid aan achtergronden en ervaringen.

Taken HR-portefeuille

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (4 tot 6 x per jaar);
 • Regulier overleg over ontwikkelingen en stand van zaken met HR medewerker;
 • In bestuursvergaderingen aanvullende expertise inbrengen over operationele, tactische en strategische HR vraagstukken;
 • Lid International Complaint Committee;
 • Contactpersoon in geval van integriteitsmeldingen bij SpeakUp.

De tijd benodigd voor deze taken is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Een globale schatting is:

 • 4-6 vergaderingen per jaar, deze duren gewoonlijk 2,5 uur;
 • Voorbereidingstijd voor deze vergaderingen is circa 4 uur per keer;
 • Voor ad hoc taken tussen de vergaderingen door is gemiddeld zo’n 12 uur per jaar nodig.

Profiel

 • Werkervaring in en actuele vakkennis van personeelsmanagement;
 • Goede beheersing van het Engels en het Nederlands;
 • Besluitvaardig;
 • Verbindende stijl van samenwerken;
 • Kennis van netwerkorganisaties;
 • Belangstelling voor dynamiek en besluitvormingsprocessen in een platte organisatie;
 • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie;
 • Bij voorkeur een breed en relevant netwerk;
 • Bestuurlijke ervaring in de non-profit sector is een pre;
 • Internationale werkervaring.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Metin Akyol, Secretaris, via metin.akyol1@gmail.com, en Christine Slagt, HR Coördinator, via christine@cleanclothes.org Solliciteren op deze vacature kan tot en met vrijdag 13 januari 2023 via deze link.