Op 14 oktober 2020, sloot kledingfabriek Global Garments in Bangladesh de deuren. 1200 Kledingarbeiders bleven zonder inkomen achter. Amazon was de grootste inkoper van de fabriek. Vandaag, precies een jaar later, roepen we opnieuw op om de fabriek te heropenen, alle 1200 ontslagen arbeiders terug in dienst te nemen en ervoor te zorgen dat zij betaald krijgen waar zij recht op hebben. Sinds 1984 was er een vakbond actief in Global Garments, aangesloten bij Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF), gelieerd aan de internationale vakbondskoepel IndustriALL.

Verzet vakbond tegen sluiting van de fabriek

Voorafgaand aan de sluiting van de fabriek, van maart tot oktober 2020 had het fabrieksmanagement van Global Garments de arbeiders tijdelijk ontslagen, en betaalde hen slechts de helft van de lonen uit. Om sluiting te voorkomen stelde de vakbond aan het management voor om door te gaan met het tijdelijk ontslag, om de banen van de arbeiders en de toekomst van de fabriek veilig te stellen. Het management wees het verzoek van de vakbond af en gebruikte COVID-19 als excuus om één van de oudste vakbonden in de kledingindustrie in Bangladesh te breken.

COVID-19 als excuus

Azim Group, het moederbedrijf van Global Garments, verstrekt misleidende informatie omtrent de sluiting van de Global Garments fabriek. Zo beweert de Azim Group dat de sluiting van de fabriek en het ontslag van de werknemers het gevolg is van het wegvallen van bestellingen van merken door de pandemie. Ondertussen is Azim Group wel actief op zoek naar werknemers in de andere fabrieken, waar geen vakbond actief is. Sinds 2014 heeft Azim Group, dat ook zaken doet met C&A, Inditex (Zara) en PvH (Calvin Klein), geleidelijk alle vijf fabrieken met onafhankelijke vakbonden gesloten. In deze verklaring weerlegt BIGUF de valse beweringen door Azim Group.

Slechte reputatie Azim Group

Dit is niet de eerste keer dat basisrechten van arbeiders worden geschonden door Azim Group. In 2014 was er in de Global Garments fabriek sprake van geweldpleging tegen vakbondsleden, toegebracht door managers. De gewelddadige aanvallen werden vastgelegd op camera’s en kregen internationaal media-aandacht. Inkopende merken hebben in die tijd een belangrijk rol gespeeld in de aanpak van de grove schendingen, wat resulteerde in een overeenkomst tussen arbeiders en management in 2015. Ondanks de overeenkomst ging de Azim Group door met anti-vakbondsactiviteiten en sloot geleidelijk alle georganiseerde fabrieken, terwijl ongeorganiseerde fabrieken doordraaiden. In 2017 leidde een antivakbondscampagne in de fabrieken Savar Sweaters en Orchid Sweater tot meer geweld en ontslagen van vakbondsleden. De sluiting in 2020 van Global Garments – een fabriek waar alle arbeiders zich bij de vakbond hadden aangesloten – kan daarom niet los worden gezien van deze lange geschiedenis waarin de Azim Group de rechten van arbeiders op vrijheid van vereniging schendt.

Doe mee!

Steun de kledingarbeiders en retweet naar @amazon, @ca_europe, @ZARA (Inditex) en @PVHCorp om #RespectLabourRights door er bij Azim Group op aan te dringen dat de Global Garments fabriek wordt heropend, de 1.200 vakbondsleden opnieuw in dienst worden genomen en dat de arbeiders het verschuldigde loon krijgen.

Meer weten over deze zaak en andere COVID-19 gerelateerde zaken waar arbeiders zijn ontslagen of niet betaald? Ga naar onze #PayYourWorkers campagne website.

Gerelateerd nieuws